uk

Обговорення ОП та анкети для пропозицій

Залучення стейкхолдерів до процесу забезпечення якості ОП здійснюється з метою координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для ефектної співпраці, спрямованої на вдосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови постійно співпраціює як з внутрішніми, так і із зовнішніми стейкхолдерами задля оптимізації навчального процесу та забезпечення досягнення цілей освітньої програми.
До Вашої уваги: 

Опитування компаній-партнерів від факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анкета для пропозицій від випускників

Наші партнери-роботодавці