enuk

Публікації викладачів кафедри

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови за 2023 рік

Опубліковано монографій
№ з/пБібліографічні дані (автори, назва, видання, сторінки)ВидавництвоКраїна-видавецьІндексація в наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science)Чи є у співавторах студенти (так/ні)Чи є у співавторах молоді вчені (так/ні)
1Воробйова О.П., Савчук Р.І., Тараненко Л.І. (ред.). (2023) Міждисциплінарні обрії інтермедіальності: лінгвістика – літературознавство – перекладознавство: колективна монографія. 386 с.Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»Українанініні
2.Воробйова О., Савчук Р., Тараненко Л. (2023) Переднє слово. Інтермедіальність у філологічних студіях: модний тренд чи нова парадигма? У: Воробйова О. П., Савчук Р. І., Тараненко Л. І. (ред.). С. 8-21.Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»Українанініні
3.Воробйова О. (2023) Труднощі музикалізації: “The Piano Teacher” Ельфріди Єлінек та Міхаеля Ханеке в контексті інтермедіальності. У: Воробйова О. П., Савчук Р. І., Тараненко Л. І. (ред.). С. 53-78. (розділ у колективній монографії − 71192 знаків з пробілами = 1,7 авт. арк.)Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»Українанініні
4.Stavytska I., Lavrysh Y., Chugai O., Havrylenko K., Sokyrska O. Intellektuelles Kapital – die Grundlage für innovative Entwicklung: Innovationen in der EFL-Lehre. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 18. Teil 2. 2023. P. 158. Monograph. DOI: https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-18-02   https://desymp.promonograph.org/index.php/sge/issue/view/sge18-02KarlsruheНімеччинанінітак
Публікації у фахових виданнях категорії Б
№ з/пБібліографічні дані
(автори, назва публікації, видання, № випуску, сторінки)
DOI (за наявності). За відсутності DOI – посилання на сайт статтіЧи є у співавторах студенти (так/ні) Якщо стаття опубліковано виключно студентами – вказати «самостійно»Чи є у співавторах молоді вчені (так/ні)
1Бойченко М.К. (2023). Методика експериментального дослідження взаємодії вербальних і невербальних засобів у публічному мовленні харизматиків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА. Вип. 19(87). С. 38–44.DOI: 10.25264/2519-2558-2023-19(87)-38-44    ніні
2Борбенчук І.М., Данилюк А.С. (2023). Лінгвостилістичні особливості політичних промов Б. Джонсона та їх відтворення українською мовою. Закарпатські філологічні студії. Вип. 29, Т.1. Ужгород. С. 216-221.DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.29.1.40такні
3Бурка Н.А., Корчук Т.О. (2023). Лексичні особливості прояву ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх творах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА. Вип. 19(87). С. 45–48.DOI: 10.25264/2519-2558-2023-19(87)-45-48   такні
4Voloshchuk I., Usyk G., Glinka N., (2023). DIGITAL COMMUNICATION IN THE WARTIME. Львівський філологічний часопис. № 13. С. 38-45.  DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2023-13.6ніні
5Ishchenko O.V., Verhovtsova O.M. (2023). Exploring the phenomenon of reduplication: a cross-linguistic analysis of repetitive structures. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Вип. 61. С. 30-33. DOI https://doi.org/10.32782/2409-1154.2023.61.7ніні
6Verhovtsova O.M., Ishchenko O.V., Kutsenko O. V. (2023) A study of canine paremias and their cultural significance. Львівський філологічний часопис. № 13. С. 32-36.DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2023-13.5ніні
7Калита А., Клименюк О. & Тараненко Л. (2023). Механізми маніпулятивного впливу публічного мовлення на аудиторію. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. Вип. 1, С. 143-149.DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2023-1-20ніні
8Карачун Ю., Боян В. (2023). Англомовний гумор та особливості його перекладу англійською мовою. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Т. 2. С. 123-129.DOI http://doi.org/10.24919/2308-4863/61-2-20тактак
9Карачун Ю., Третяк О. (2023). Англомовний політичний текст як інструмент соціальної влади. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Т. 2. С. 130-134.DOI http://doi.org/10.24919/2308-4863/61-2-21Тактак
10Карачун Ю., Матковська Г. (2023). Повтор як стилістична домінанта модерністського тексту. Закарпатські філологічні студії, 28(2). С. 81–85.DOI http://doi.org/ 10.32782/tps2663-4880/2023.28.2.14  нітак
11Карачун Ю., Матковська Г. (2023). Лінгвальна актуалізація композиційно-мовленнєвої неоднорідності художнього тексту. Нова філологія. 90. С. 64-68.DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-9нітак
12Коломієць С.,  Коломієць В. (2023).  Жанрова специфіка патентної документації Advanced Linguistics, (11). С. 58-65.DOI: 10.20535/2617-5339.2023.11.275403такні
13Коломієць С., Маслова Т. (2023).  Аксіологічний вимір вищої освіти України як чинник впливу на її розвиток. Advanced Linguistics (11). С. 161-168.DOI: 10.20535/2617-5339.2023.11.277998нітак
14Шаранова Ю.В., Маслов Є.О. (2023). Перекладацькі трансформації в англо-українських перекладах у сфері інженерії. Закарпатські філологічні студії, 27 (Том 3), С. 150-154.DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.3.28такні
15Шаранова Ю.В. (2023). Виховний процес під час воєнного стану. Досвід подолання стресу студентами американського університету у Бейруті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 67. C. 172-185.DOI https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-172-185ніні
16Різванли Н.С. (2023) Засоби реалізації англомовного наукового інтернет-дискурсу.  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». Вип. 60. Том 3. С.136-140.DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-3-21ніні
17Бурка Н.А.(2023) Методологія лінгво-енергетичних досліджень актуалізації підлітками лінгвальних і позалінгвальних засобів комунікативної поведінки. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Вип. 54. С. 9–19.DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.54ніні
18Бойченко, М. К. (2023). Методологічна специфіка міждисциплінарних досліджень невербальних засобів комунікації харизматиків. Нова філологія, (91), С. 12-21.https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-91-2ніні
19Kolisnyk, M., Kornytska, Y., & Sokyrska, O. (2023) Criteria development for the classification of English dialects. Advanced Linguistics. Issue 11. C.16-22.DOI https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.11.277995нітак
20Демиденко О.П., Власюк Л.С. (2023). Descriptive language as a type of linguistic indexation. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. № 64.http://www.aphn-journal.in.ua/archive/64_2023/part_1/35.pdf  нітак
21Воробйова О., Личак О. (2023) Відтворення атмосфери саспенсу в художньому перекладі  (на матеріалі роману Д. Брауна “Angels and Demons” та його українськомовного перекладу). Advanced Linguistics. Вип. 12, 58-65.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290472такні
22Борбенчук І., Северина Г., Маєвська М. (2023). Структурно-семантичні особливості термінології офіційних документів НАТО: перекладацький аспект. Advanced Linguistics. Вип. 12, 30-34.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290827такні
23Борбенчук І., Коплик Ю. (2023). Особливості функціонування англомовної суднобудівної термінології. Advanced Linguistics. Вип. 12, 25-29.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.291006такні
24Скобнікова О., Дещиця В. (2023). Англомовні кінотексти як матеріал дослідження іронії. Advanced Linguistics. Вип. 12. 130-137.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290177такні
25Зайченко Ю., Чкаловець Я. (2023). Специфіка перекладу лексичних особливостей коміксів жанру фентезі. Advanced Linguistics. Вип. 12. 85-93DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290913тактак
26Коломієць С., Коломієць В. (2023). Методи аналізу патентної документації. Advanced Linguistics. Вип. 12, 100-106.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.289098такні
27Колісник М., Сацюк Д. (2023). Особливості номінативних речень в англійській та українській мовах. Advanced Linguistics. Вип. 12. 94-99.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290964такні
28Волощук І., Глінка Н., Сац Л. (2023). Лінгвістичний статус ідеації у стартап дискурсі. Advanced Linguistics. Вип. 12, 6-12.DOI: 10.20535/2617-5339.2023.12.289222такні
29Корнєва З., Шпак Є. (2023). Декомпресія англомовних науково-технічних текстів в українських перекладах. Advanced Linguistics. Вип. 12, 13-17.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.291017такні
30Ващило О., Костиріна Є. (2023). Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти. Advanced Linguistics. Вип. 12, 35-42.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290875тактак
31Герасименко К., Баклаженко Ю. (2023). Особливості лексико-граматичних трансформацій у перекладі англомовних міжнародно-правових документів. Advanced Linguistics. Вип. 12, 18-24.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290847такні
32Волощук І., Кончаківська (2023). Складні номінації у фаховій медичній терміносистемі: фреймова семантика. Advanced Linguistics. Вип. 12, 48-51.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.289957такні
33Демиденко О., Спесивцева В. (2023). Мовні репрезентанти ціннісних орієнтирів українців та ірландців: перекладознавчий аспект (на матеріалі художньої літератури). Advanced Linguistics. Вип. 12, 138-144.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290270такні
34Тараненко Л., Поладич Т. (2023). Вербальні та невербальні засоби вираження соціокультурних цінностей українців в англомовних масмедійних текстах. Advanced Linguistics. Вип. 12, 145-154.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.294771такні
35Волощук І., Шкурко К. (2023). Мовні номінації концептів SECURITY/INSECURITY в сучасних медіа. Advanced Linguistics. Вип. 12, 170-177.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.288564такні
36Поличева Ю., Шевченко Є. Особливості концепту «ЗДОРОВ’Я/НЕЗДОРОВ’Я» та його специфіка відтворення у сучасних англомовних серіалах. Advanced Linguistics. Вип. 12, 163-169.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290114такні
37Воробйова О., Швець В. (2023). Типологія засобів творення гумору в біографічному наративі (на матеріалі книги Бориса Джонсона “the Churchill factor. how one man made history” та її українськомовного перекладу). Advanced Linguistics. Вип. 12, 52-57.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.292436такні
38Баклаженко Ю., Кузьміна В. (2023). Транспозиція в україномовному відвторенні англомовних текстів (на матеріалі міжнародно-правових документів). Advanced Linguistics. Вип. 12, 115-121.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290816такні
39Мишко А., Гудманян А., Брай А. (2023). Оцінка адекватності машинного перекладу письмових спеціалізованих текстів. Advanced Linguistics. Вип. 12, 66-77.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.291604такні
40Поличева Ю., Капітонова Н. (2023). Поняття «білінгвізм» та його особливості у художніх текстах. Advanced Linguistics. Вип. 12, 122-129.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290107такні
41Демиденко О., Ган А. (2023). Термінологічна насиченість англомовних науково-популярних та медійних текстів з фізики. Advanced Linguistics. Вип. 12, 78-84.DOI:  https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.290971такні
42Корнєва З., Козак І. (2023). Новітні тенденції у творенні термінології в галузі розробки програмного забезпечення. Advanced Linguistics. Вип. 12, 107-114.DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.12.291238такні
Праці у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus / Web of Science/ Copernicus для суспільних і гуманітарних наук
№ з/пБібліографічні дані (автори, назва публікації, видання, № випуску, сторінки)DOIІндексація Scopus/Web of Science/ Copernicus для суспільних і гуманітарних наук (вказати базу, де видання індексується)Чи є у співавторах студенти (так/ні) Якщо стаття опубліковано виключно студентами – вказати «самостійно»Чи є у співавторах молоді вчені (так/ні)
1Baklazhenko Y., Zhenchenko M. Izarova I. (2023) Impact of war on editors of science journals from Ukraine: Results of a survey. European Science Editing 49: e97925. DOI: https://doi.org/10.3897/ese.2023.e97925Scopusнітак
2Baklazhenko, Y. & Kornieva, Z. (2023). Higher education in the crisis period: A comparative analysis of the Ukrainian experience of online or blended TEFL during the pandemic and the war. XLinguae 16(2), 100-114DOI: DOI: 10.18355/XL.2023.16.02.08Scopusнітак
3Baklazhenko Yuliia, Hnatiuk Oksana (2023). Legal Terminology: Challenges of English-Ukrainian Translation. 1 (18). Access to Justice in Eastern Europe. 178-188. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18- 6.1-n000111 https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1676385740.pdf  Scopusнітак
4Baklazhenko, Y., Kornieva, Z., & Borbenchuk, I. (2023). On Occasion of the 300th Anniversary: Hryhorii Skovoroda`S Pedagogical Ideas as A Precursor of Differentiated Teaching. Advanced Education, 10(22), 4–11. DOI https://doi.org/10.20535/2410-8286.285005 Web of Scienceнітак
5Vorobyova O. (2023). Psychopoetics: Reflections on the experiential perspective of interpreting poetry.  Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». Т. 1, № 25 / Visnyk Universitetu imeni Alfreda Nobelya. Seriya: Filologicni Nauki, 2023. vol. 1, issue 25, pp. 314-321. ISSN 2523-4463 (print) ISSN 2523-4749 (online)https://doi.org/10.32342/2523-4463-2023-1-25-22  Scopusніні
6Коломієць, С., Гурєєва, Л., & Кулєзнова, С. (2023). Online Asynchronous Learning English for Specific Purposes. Arab World English Journal (AWEJ). Спеціальний випуск за CALL (9)122-13.https://dx.doi.org/10.24093/awej/call9.8.Web of Scienceніні
7Ilyash, O., Taranenko, L., Trofymenko, O., Koba, N. & Sobczak-Michalowska, M. (2023). Multidimensional Analysis of Educational Indicators of the National Economy Innovative Development. In Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy – M3E2; Vol. 1. ISBN 978-989-758-640-8, SciTePress, pages 23-37.DOI: 10.5220/0011930800003432  Scopusніні
8O. Khomenko, L. Vasylchuk, A. Sotnykov, O. Slaba (2023). Pedagogical Concept of Integrative Teaching and Learning in the Context of Interdepartamental Interaction. Arab World English Journals, Vol. 14, No. 3, September 2023, p. 276-291.DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol14no3.17Web of Scienceніні
9Fiialka, S., Kornieva, Z., & Honcharuk, T. (2023). ChatGPT in Ukrainian Education: Problems and Prospects. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 18(17), pp. 236–250.https://doi.org/10.3991/ijet.v18i17.42215  Scopusніні
10Voloshchuk, I., Glinka, N. (2023). Multimodality and Neurocopywriting as Digital Commercial Narrative Strategies. Alfred Nobel University Journal of Philology, vol. 2, issue 26/2, pp. 91-107.DOI: 10.32342/2523-4463-2023-2-26/2-6Scopusніні
11Taranenko, L., Boichenko, M. (2023). Multimodal Means Representing Boris Johnson on Social Media as a Charismatic Leader. Alfred Nobel University Journal of Philology, vol. 2, issue 26/2, pp. 192-209,DOI: 10.32342/2523-4463-2023-2-26/2-12Scopusніні
12Fedorenko, S., Sheremeta, K. (2023). U.S. University Websites as Specific Multimodal Texts. Alfred Nobel University Journal of Philology, vol. 2, issue 26/2, pp. 9-26.DOI: 10.32342/2523-4463-2023-2-26/2-1Scopusніні
13Karachun, Yu., Davydenko, N. (2023). Political Correctness in Political Discourse: Theory of Ideological Aspect. Alfred Nobel University Journal of Philology, vol. 2, issue 26/2, pp., 139-150.DOI: 10.32342/2523-4463-2023-2-26/2-9Scopusнітак
14Polycheva, Yu., Vetokhin, V. (2023). Multimodal Approach to the Study of Specialized Texts in Technical Discourse. Alfred Nobel University Journal of Philology, vol. 2, issue 26/2, pp. 45-58.DOI: 10.32342/2523-4463-2023-2-26/2-3Scopusніні