enuk

ІІ рівень (магістерський)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія, галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціалізацією 035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”

Обговорення
проєкту ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія, галузі знань 03 Гуманітарні науки
Кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією 035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія, галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціалізацією 035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”