uk

Громадське обговорення

Обговорення ОПП та анкети для пропозицій

Відгуки стейкхолдерів

Опитування здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів

Обговорення проєкту Освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська»

Протоколи засідання кафедри ТППАМ