enuk

Галерея

THE SEMINAR ON “CLARICE LISPECTOR’S CREATIVE WORKS” AT THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

“The sunflower is the great child of the sun.

So much that it is born with the instinct to turn

its enormous corolla towards its creator.

It doesn’t matter if it’s a father or mother.

I don’t know. Is the sunflower a masculine or feminine flower?

I think, masculine. But one thing is for sure: the sunflower is Ukrainian”

Clarice Lispector

IV ЩОРІЧНА ФОНЕТИЧНА ОЛІМПІАДА – КОНКУРС «ДВА ВЕЛЕТНІ ДВОХ КУЛЬТУР – У. ШЕКСПІР ТА Т.Г.ШЕВЧЕНКО» 15 КВІТНЯ 2014 РОКУ ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

IV  щорічна фонетична  олімпіада – конкурс

«Два велетні двох культур ­–

У. Шекспір ТА Т.Г.Шевченко»

15 квітня 2014 року

Факультет лінгвістики

В ці весняні дні відзначаються ювілеї двох велетів людства: 450-ліття  з дня народження генія англійського народу У.Шекспіра та 200-ліття  Великого Кобзаря, генія  України Т.Г.Шевченка. Саме тому організатори вирішили об’єднати вшанування цих двох грандіозних постатей і провести конкурс під гаслом «Два велетні двох культур Т.Шевченко і У.Шекспір».

Процедура прослуховування понад 20-ти студентів-першокурсників, що продекламували  сонет 130 У.Шекспіра англійською мовою, була вдало прикрашена інсценуванням зустрічі Т.Шевченка і У.Шекспіра  в нашій 115 аудиторії 7-го корпусу. Глядачі оплесками привітали імпровізований діалог Т.Шевченка, що говорив українською, пересипаючи мову своїми віршами, і красномовного У.Шекспіра, що спілкувався з ним англійською мовою.

Запрошені на захід студенти 2-3курсів курсів в поза конкурсом декламували поезію Т.Шевченка в англійських перекладах.

Переможці та учасники конкурсу заохочені грамотами та сертифікатами участі в заході, а також додатковими балами до іспиту з англійської мови.

Маємо надію, що наш студентський захід, який вже вчетверте завершує вже звичну тріаду: студентська конференція «ALMAMATER– NTUU«KPI», олімпіада-диктант та фонетичний конкурс, виконав свої пізнавально-навчальні завдання і зробив внесок у численні заходи Шевченкіани та Шекспіріани.  

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:

І місце

А.Куракін, С.Березовиченко – ЛА-31

ІІ місце

Т.Гуцаленко – ЛА-32, Н.Луценко, К.Литвин  – ЛА-33, А.Федотова – ЛА-34

ІІІ місце

М. Ткаченко – ЛА-32, А.Гончаренко, А.Костянтинова, Ю.Линник – ЛА-34

Глядацькі симпатії

П.Дудар – ЛА-34

Ми вами пишаємося!

З повагою,

Колектив кафедри ТППАМ.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ВЗАЄМОДІЯ ОДИНИЦЬ МОВИ І МОВЛЕННЯ: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»

Шановні колеги!

28 березня 2014 року відбулася

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ВЗАЄМОДІЯ ОДИНИЦЬ МОВИ І МОВЛЕННЯ:

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ,

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»

28березня 2014у День філолога випускова кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики (ТППАМ ФЛ) провелаІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти».

Робота конференції розпочалася пленарним засіданням, яке проводилось в урочистій залі засідань Вченої ради нашого університету. У пленарному засіданні взяли участь не лише професори та викладачі всіх п’яти кафедр факультету лінгвістики,  а й представники інших вищих навчальних закладів Києва та зарубіжні гості. Цей захід не оминула своєю увагою і наша численна аспірантська та  студентська спільнота. Зрозуміло, що таку зацікавленість викликали заявлені у заздалегідь роздрукованій програмі конференції теми доповідей провідних науковців України в галузі сучасного перекладознавства та виступи закордонних фахівців.

Після вітальних слів заступника декана ФЛ доцента Синекоп О.С. з ґрунтовними доповідями, присвяченими питанням сучасного мовознавства та перекладознавства виступили професор національного університету ім. Тараса Шевченка В.І. Карабан, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови професор Н.Г. Іщенко, заступник директора НМК «ІПО» з міжнародних проектів та співробітництва Л.І. Русіна та В. Зволінський, викладач із Польщі.    

На чотирьох секційних засіданнях загалом виступило майже 50 доповідачів:  викладачів, аспірантів та магістрантів факультету лінгвістики. Відбулося  всебічне обговорення різноманітних проблем сучасного технічного та художнього перекладу, досліджень мови та мовлення, методики викладання. Технічне оснащення конференції необхідним сучасним обладнанням забезпечив кваліфікований лаборантський склад факультету лінгвістики.   

До конференції було підготовлено збірку матеріалів. Кращі доповіді будуть надруковані у фаховому збірнику факультету лінгвістики НТУУ «КПІ». Доступ до матеріалів конференції можна отримати за посиланням: http://langconf.fl.kpi.ua/.

У заключному слові завідувача кафедри ТППАМ професор Іщенко Н.Г підвела підсумки конференції, відзначила найцікавіші доповіді і запросила до участі у наступній конференції.

Четверта студентська міжнародна науково-практична конференція «ALMA MATER – НТУУ «КПІ»

30 листопада 2013 року пройшла четверта студентська міжнародна науково-практична конференція «ALMAMATER– НТУУ «КПІ».

Конференція проводиться щорічно на базі факультету лінгвістики та кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови зокрема, за підтримки кафедр німецької та французької мов. Організаторами конференції виступили викладачі кафедри ТППАМ Присяжнюк Н.М., Дзіман Г.М., Камуз Д.В.

Студенти-першокурсники розповіли про історію та сьогодення НТУУ «КПІ», підкріплюючи свої виступи презентаціями, та пишаючись, що долучились до лав студентів Політеху. Захід спрямований на залучення першокурсників до болонського процесу шляхом підготовки групових проектних з завдань з використання програми PowerPoint.

На пленарному засіданні студентів привітали іноземними мовами доцент кафедри ТППАМ к. філол. н. Н.В. Глінка – англійською, ст. викладач кафедри ТППФМ С.В. Ібрагімова – французькою, а  ст. викладач кафедри ТППНМ З.В.  Чепурна – німецькою. До привітань також залучилась міжнародна гості з Німеччини лектор ДААД – Аня Зіберт. Саме ці мови опановують студенти факультету як основну та другу мови

 Особливістю цьогорічної конференції стало залучення студентів старшокурсників, які розповіли безпосередньо про історію створення факультету, його наукову роботу та молодих викладачів-випускників ФЛ.

На трьох секційних засідання виступили близько 100 студентів, які при підбитті підсумків конференції були нагороджені факультетськими грамотами та сертифікатами про участь.

МІЖКАФЕДРАЛЬНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Студенти аналізують Болонський процес
На факультеті лінгвістики 8-го грудня 2011 року відбулась перша факультетська міжкафедральна студентська конференція «Розвиток вищої освіти України в аспекті Болонського процесу».
До організаційного комітету конференції, крім лекторів з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи», доцентів Я.Г. Гулецької та С.С. Коломієць, ввійшли студенти Дубінська О., Зуб О., Сидоренко Д., Фелонюк З. Загалом в роботі конференції взяли участь 75 студентів факультету.
Програма конференції включала пленарне засідання «Болонський процес та перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європа та світі» та роботу в наступних чотирьох секціях: «Студент як суб’єкт навчальної діяльності в аспекті психолого-педагогічних засад гуманізації освіти», «Професіоналізм педагога у сучасному освітньому середовищі, вітчизняний та зарубіжний досвід», «Інновації в освіті. Новітні технології та засоби навчання», «Психологічні, педагогічні та методичні засади навчальної діяльності (в умовах університету)».
Особливо цікавою була робота в секціях, в плані обговорення доповідей, визначення кращих, а також певних зауважень та пропозицій. За результатами роботи конференції були визначені найкращі доповіді студентів, а саме: Скачко Т., Лозко О., Герасименко Т., Басюк М. та Коршук Т.
Для нас, студентів, найціннішим виявився досвід перенесення положень Болонського процесу на практичний досвід нашого Університету. Так, зокрема, зазначались позитивні зрушення в мобільності студентів, а також застосування передових педагогічних технологій в начальному процесі.
Під час підготовки та проведення конференції ми дійсно відчули, що саме студент знаходиться в центрі навчального процесу, згідно основних засад Європейського освітнього простору.
За результатами роботи конференції буде створено банк кращих презентацій, планується створення веб-сторінки для подальшого обговорення актуальних проблем педагогіки та психології вищої школи.
Олена Дубінська, Оксана Зуб, Дарія Сидоренко,
студентки 5 курсу каф. ТППАМ, ФЛ

ALMA-MATER

ЗВІТ

 про проведення щорічної студентської міжнародної конференції

 «ALMAMATER– НТУУ «КПІ»

            Вже другій рік поспіль наш порівняно молодий, але вже достатньо потужний факультет лінгвістики на повний голос заявляє про своє поповнення – першокурсників – проведенням щорічної студентської міжнародної конференції «ALMAMATER– НТУУ «КПІ», що проходила 10 листопада 2011 року в аудиторіях 105, 629, 707 сьомого учбового корпусу з 14:00 до 18:00.

            Саме в один з чудових осінніх днів, коли затишний університетський парк досхочу намилувався своєю золотавою ошатністю і зачаровано застиг перед першим снігом, лінгвісти-першокурсники на студентській конференції з гордістю розповідали і демонстрували ілюстративні слайди про один з найкращих навчальних закладів України – могутній столітній НТУУ «КПІ», його історію і сьогодення, горді з того, що стали його студентами. Згадано добрим словом і рідний факультет лінгвістики .

            Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови (ТППАМ) започаткувала минулого року такий цікавий і повчальний студентський захід у формі конференції англійською, а цього року ще і французькою та німецькою мовами. Впевнені, що, по-перше, це сприятиме активному залученню новоспечених першокурсників у царину болонської освітньої системи шляхом самостійної підготовки індивідуального та групового проектного завдання-доповіді іноземною мовою з використанням презентації за допомогою програми PowerPointпід керівництвом викладача. По-друге, це допоможе першокурсникам краще орієнтуватися в університетському містечку з його численними факультетами, навчальними корпусами, знаменитою бібліотекою, історичним музеєм, будинком культури і спорткомплексом.

            Відповідно до заздалегідь розповсюдженої програми конференції на пленарному засіданні з вітальним словом до студентів звернулися: доцент кафедри ТППАМ, кандидат філологічних наук Тараненко Л.І., лектор ДААД Аня Зіберт (Німеччина) та старший викладач кафедри ТППАМ Присяжнюк Н.М. Директор видавництва Macmillanв Україні Колесник О.А. організувала   презентацію літератури видавництва Macmillan.

На трьох секційних засіданнях виступили більше 50 студентів, які при підведенні підсумків конференції були нагороджені факультетськими грамотами. Крім того зусиллями студентів готується електронний збірник тез для розміщення на сайті кафедри та факультету лінгвістики.

Запрошення до участі в цьогорічній конференції студентів кафедр теорії практики та перекладу французької та німецької мов значно розширило її обрії. Наступного року планується проведення конференції «ALMAMATER– НТУУ «КПІ» англійською, німецькою та французькою мовами на рівні всього факультету лінгвістики з залученням широкого загалу першокурсників технічних факультетів університету.

                                                            Н.М. Присяжнюк,

                                                 ст.викладач

                                                                  кафедри ТППАМ, ФЛ

 

СИНІЙ ПТАХ

Конференція “Наша Alma Mater”