uk

Семінари, лекції та події

2024-04-05 Міжкафедральний лінгвістичний семінар “Можливі світи в художній семантиці and beyond: контури, моделі, взаємодія”

2023-05-30 Міжкафедральний лінгвістичний семінар для аспірантів “Методологічне підґрунтя дослідження просодичного оформлення публічного мовлення акцентуйованих особистостей”

06.03.2023-08.03.2023 Ukrainian scholars in Athens“. Series of lectures by Ukrainian scholars at the National and Kapodistrian University of Athens as part of a Solidarity campaign

2023-02-15 Міжкафедральний лінгвістичний семінар для аспірантів “Методологія аналізу мультимодального політичного наративу

2022-12-06 Міжкафедральний лінгвістичний семінар для аспірантів “Digital Tools and Trends in Natural Language Processing

2022-11-25 Семінар для аспірантів “Досвід інтегрування виховання громадянськості в освітній процес закладів вищої освіти США

2022-11-15 Міжкафедральний науковий семінар «Методологічні засади дослідження лінгвокультурних концептів»

2022-11-11 Відкритий діалог про академічну доброчесність «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках»

2022-09-29 Лекція Сергія Івановича Ткаченка “Про нюанси перекладу художніх і політичних текстів

2022-05-18 Методичний семінар доя аспірантів «Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов»

2022-05-[06-20] Цикл лекцій-презентацій професорки Світлани Маценки «Брехт інтермедіальний» у трьох частинах.  

2022-05-04 Лекція «Війна за свідомість: медійні технології вербального впливу». Лекторка — докторка філологічних наук, професорка Світлана Анатоліївна Жаботинська.

2022-04-21 Щорічна міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених
ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Tendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages

2022-04-14 Он-лайн засідання семінару “ОБРІЇ НАУКИ”

2022-04-05 – 2022-05-10 Серія он-лайн лекцій «In Anticipation of Joy» (Online Lecture Series on Language and Literature) професора Д-ра Майкла Берка (Нідерланди)

2022-02-24 Міжкафедральна інформаційна зустріч «Fulbright Visiting Scholar Program 2023-2024»

2022-02-09 Семінар «Навчання за програмою PhD в Україні та Туреччині: обмін досвідом»

2021-12-20 Семінар “Лексичний підхід у навчанні іноземної мови

2021-12-06 Семінар «Роль культурного інтелекту в освітніх практиках викладання іноземної мови у вищій школі»

2021-11-23 Інтермедіальна інтерпретація драми «Камінний господар» Лесі Українки

2021-11-22 Семінар «Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти»

2021-11-19 Послідовний підхід до наукового дослідження у рамках академічної мобільності в Німеччині, Іспанії та Франції: виклики, можливості, реалізація

2021-11-18 На перетині традиційної, інтермедіальної та дігітальної гуманітаристик(и): конфлікт, комплементарність чи синтез?

2021-11-08 Семінар «Аспірантура в Швейцарії: досвід з Цюрихського Уіверситету»

2021-11-(3-5) Інтенсивний онлайн-курс “PSYCHOPOETICS: EXPERIENCING POETRY”

2021-09-30 Language and the limits of understanding with Prof. Noam Chomsky

2021-09-19 Лекція проф. М. В. Стріхи «Джеффрі Чосер і його Кентерберійські оповіді: проблеми перекладу”

2021-09-(16-17) LANGUAGE IN PLACE STYLISTIC PERSPECTIVES ON LANDSCAPE, PLACE AND ENVIRONMENT

2021-08-12 Вебінари українською Web of Science. Серпень 2021

2021-04-21 Семінар «Soft Skills –ключі до успіху філолога-дослідника»

2021-04-08 Міждисциплінарний семінар “Обрії науки”. Відеозвіт  

2021-03-31 Семінар «Інтермедіальність: художній текст у колі мистецтв»

Онлайн-тренінги та семінари Elsevier для України
Зустрічі з представниками перекладацьких центрів
Аудіо- й відеолекції Массачусетського технологічного інституту