enuk

Міжнародна діяльність

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики багато років поспіль успішно працює у сферах міжнародного науково-технічного та міжуніверситетського співробітництва.

У навчальній сфері кафедра працює у напрямку підготовки фахівців за спеціальностями «філологія» та «переклад» на денному та заочному відділеннях,  готує фахівців за спеціальністю «філологія» (як друга освіта), забезпечує викладання англійської мови професійного спрямування за спеціальністю «філологія» на рівнях А1 – С1.
Викладачі та студенти кафедри навчаються в іноземних навчальних закладах, беруть участь у міжнародних конференціях та з’їздах. Країни, які приймали наших студентів та співробітників: Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Латвія, Італія, Великобританія, Угорщина.

У 2020 завдяки співпраці та угоді про співробітництво з факультетом Прикладної Лінгвістики Політехнічного університету Валенсії (Королівство Іспанія) було реалізовано міжнародний телекомунікаційний проект «Сталий розвиток» (SustainableDevelopment) для підвищення іншомовної комунікативної, міжкультурної та цифрової компетентності магістрів, що сприяв обміну досвідом та підвищенню міжнародної наукової співпраці НПП університетів (під керівництвом к.пед.н. Демиденко О.П, к.пед.н. Тікан Я.Г.) .

Викладачі кафедри беруть участь у тренінгах та курсах підвищення кваліфікації у сфері написання та подання проектних пропозицій до міжнародних грантових програм, як то семінарах від Національного ЕРАЗМУС+ Офісу в Україні «Від “Горизонту 2020” до “Горизонту Європа”», присвячених актуальним питанням посилення міжнародної проєктно-грантової діяльності, що передбачено «Стратегією розвитку КПІ до 2025 року» в частині міжнародної діяльності.
 
Урамках програми Еразмус+ реалізується підготовка нового покоління дослідників, заснованого на принципах глобального мислення та євроінтеграційної діяльності. Здійснюється наукове стажування НПП у закордонних ЗВО, завдяки чому впроваджується передовий досвід у навчальний процес.
 
Студенти беруть активну участь у програмі по науковому обміну студентами ERASMUS+, КА1. У 2020 році 4 студентки отримали стипендії на навчання за програмами кредитної мобільності, 1 студентка пройшла наукове стажування за ініціативною мобільністю.
   
Кафедра ТППАМ має 9 договорів міжнародного партнерства.


Міжнародне наукове співробітництво кафедри ТППАМ в 2020 році 

Анонси

Корисні посилання:

Відділ міжнародних проектів

Департамент міжнародного співробітництва

Відділ академічної мобільності

Основним напрямом міжнародної діяльності кафедри є налагодження міжнародних зв’язків  з закордонними вищими навчальними закладами та організаціями, розвиток програм академічної мобільності студентів, співпраця з науковцями та викладачами вищих навчальних закладів країн Європи та Азії, Америки та країн СНД, активна співпраця з організаціями-партнерами ФЛ та роботодавцями, інформування співробітників та студентів про можливості стипендіальних програм та отримання грантів, підготовка проєктів.  Міжнародна діяльність кафедри сприяє інтернаціоналізації діяльності університету, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку Згідно Стратегії розвитку КПІ імені Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/116

               Викладачі та студенти кафедри співпрацюють з університетами-партнерами та представництвами міжнародних організацій, готують проєктні заявки та налагоджують партнерство на міжнародному та національному рівні, беруть активну участь у програмах академічної мобільності ERASMUS+ та інших. Країни, які приймають наших студентів та співробітників є Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Польща, Латвія, Італія, Великобританія, Угорщина. Студенти, аспіранти та викладачі мають можливість навчатись та проходити стажування, співпрацювати у міжнародних міждисциплінарних проектах з університетами-партнерами, викладати в іноземних навчальних закладах за програмами обміну у період відпусток, брати участь у міжнародних конференціях та з’їздах.

Кафедра КТППАМ постійно залучає студентів та викладачів до міжнародних заходів на рівні Університету (International Staff Training Week) та України (наприклад, для перекладацького супроводу засідання Ідентифікаційного комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій). Реалізовує міжнародні проекти на основі співпраці з закордонними університетами, наприклад: Міжнародний міждисциплінарний телекомунікаційний проект між ФЛ КПІ імені Ігоря Сікорського та факультетом Прикладної Лінгвістики Політехнічного університету м. Валенсія “СТАЛИЙ РОЗВИТОК” (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) лютому-травні 2020 року.

Наші партнери:

Політехнічний університет Валенсії (Іспанія)

https://www.uv.es/uvweb/college/en/university-valencia-1285845048380.html