enuk

Доценти

канд. пед. наук, доцент кафедри ТППАМ
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
канд. пед. наук, доцент кафедри ТППАМ
Associate Professor, Lecturer
Кандидат педагогічних наук, доцент
кандидат філологічнихнаук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Колісник Марина Павлівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри ТППАМ
доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Доктор філософії, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійскої мови
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Сокирська Ольга Сергіївна

Кандидат філологічних наук