uk

Вимоги до оформлення наукових робіт

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
3 та 4 КУРСУ
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Магістерська дисертація:
Вимоги та рекомендації до виконання й захисту навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія»

Шановні студенти!
Список літератури до Ваших магістерських дисертацій,
курсових робіт, тез, рефератів та ін. слід оформлювати згідно до вимог ДСТУ:

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Графік дипломного проектування 2019-2020 н.р.
 Бакалаври

3-ій курс, курсова робота

4-ий курс, курсова робота та кваліфікаційна робота бакалавра

Магістри

1-ий курс, курсова робота

2-ий курс, магістерська дисертація