enuk

І рівень (бакалаврський)

У 2002 р. Національний технічний університет “Київський політехнічний університет” було визнано акредитованим з галузі знань (спеціальності) 03 «Гуманітарні науки» 035 «Філологія» за рівнем бакалавр.
   У 2010р. термін дії сертифікату про акредитацію бакалаврів подовжено до 1 липня 2020 р.
   Рішенням засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.06.20 р. за наслідками розгляду акредитаційної справи №0282/АС-20 ОПП “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти АКРЕДИТУВАТИ.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки бакалаврів за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
перехідний, 2018-2019 роки вступу

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
за спеціальністю “035. Філологія”, галузі знань “03. Гуманітарні науки” кваліфікація Бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ФЛ

Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу кафедри ktppam@ukr.net