enuk

Напрями діяльності

Наукові напрями

Склад комісій та робочих груп факультету лінгвістики від кафедри ТППАМ на 2023/2024 н.р.

Члени методичної комісії ФЛк.філол.н., доц. Бурка Н.А., к.пед.н., доц. Ващило О.В., ст. викл. Іщенко О.В., к.філол.н., доц. Скобнікова О.В., викл. Северина Г.Г.
Скад РГ кафедр:
• з рейтингування НППк.філол.н., доц. Скобнікова О.В.
• з питань навчально-методичних видань (експертна група рецензентів)д.філол.н., проф. Гудманян А.Г., д.філол.н., проф. Воробйова О.П., к.філол.н., ст. викл. Сокирська О.С.
• з питань міжнародної діяльностік.пед.н., доц. Демиденко О.П., к.філол.н., доц. Скобнікова О.В., викл. Шеремета К.Б.
• з питань організації навчального процесу кафедрик.філол.н., доц. Борбенчук І.М., викл. Северина Г.Г., д.філол.н., проф. Тараненко Л.І.
• з питань організації навчального процесу на другій вищій освітівикл. Бойченко М.К.
• з питань організації навчального процесу на заочній формі навчаннядоктор філософ., доц. Поличева Ю.В.
• з наукової роботик.філол.н., доц. Андрущенко І.О., д.філол.н., проф. Калита А.А.
• з ректорського контролюк.філол.н., доц. Колісник М.П.
• з підготовки додатків до дипломів європейського зразкавикл. Бойченко М.К., викл. Шеремета К.Б., викл. Зайченко Ю.О.
• з супроводження сайту кафедри та електронного кампусук.філол.н., доц. Карачун Ю.Г.
• із запобігання академічного плагіатук.філол.н., доц. Карачун Ю.Г., доктор філософ., доц. Поличева Ю.В.
• з дипломного проєктування та випускної атестаціїк.пед.н., проф. Коломієць С.С., ст. викл. Усик Г.М.
• з питань практики студентівк.пед.н., доц. Демиденко О.П., к.філол.н., доц. Карачун Ю.Г., доктор філософ, доц. Поличева Ю.В.(з/в), доц. Волощук І.П.(з/в)
• з навчально-виховної роботик.пед.н., доц. Демиденко О.П., к.філол.н., доц. Колісник М.П.
• з вибіркових дисциплінк.пед.н., доц. Ващило О.В.
• з працевлаштування студентіввикл. Шеремета К.Б., викл. Бойченко М.К
• з розроблення навчальних/робочих навчальних планівдоктор філос.,
доц. Поличева Ю.В., викл. Северина Г.Г., доц. Ващило О.В.
• з організації наукової діяльності студентівк.філол.н., доц. Андрущенко І.О.
• з профорієнтаційної роботи кафедрик.пед.н., доц. Волощук І.П.
• з організації перекладацьких та ініціативних студентських проєктіввикл. Різванли Н.С.
• за інформацію НПП по ліцензійним умовамдоц. Колісник М.П.