enuk

Офіційні документи

НазваАдреса веб-сторінки
Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 рокиhttps://osvita.kpi.ua/node/116
або
https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-strategy_0.pdf
Положення про комісію з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HY-134.pdf
Наказ НУ/217/2022 від 09.12.2022 р. «Про вдосконалення системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського»https://document.kpi.ua/files/2022_HY-217.pdf
Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікаційhttps://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/39
або
https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/185
Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2020_HOH-39 ;
https://osvita.kpi.ua/node/178
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022)https://osvita.kpi.ua/node/118
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/168
або
https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf
Положення про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HY-268.pdf
Положення про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/117
Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності)https://osvita.kpi.ua/node/124
або
https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-303.pdf
Порядок оформлення академічної мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти НОН/315/2022 від 08.11.2022https://mobilnist.kpi.ua/documents/
 
https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-315.pdf
ПОЛОЖЕННЯ про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/183
Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf
або
https://osvita.kpi.ua/node/131
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчанняhttps://osvita.kpi.ua/node/181
або
https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/37
або
https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf
Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf
Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/184
Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/172
Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/pinobo
Затверджені стандарти вищої освітиhttps://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/121
Положення про систему запобігання академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/47
або
https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf
Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck (таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)https://document.kpi.ua/2017_1-437
Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/node/35
Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://osvita.kpi.ua/node/173
Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/files/etic_comission.pdf
Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4)https://osvita.kpi.ua/code
або
https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf
Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/182
Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://osvita.kpi.ua/2020_7-170
або
https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2021_HY-224
План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2021_HY-103
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесностіhttps://kpi.ua/academic-integrity
Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2022_HY-165
https://osvita.kpi.ua/node/841
Участь КПІ імені Ігоря Сікорського у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»https://kpi.ua/2020-Academic-IQ
Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенкаhttps://kpi.ua/library-science
Положення про Грамоту Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за популяризацію ідей академічної доброчесностіhttps://document.kpi.ua/files/2021_CHBC-53.pdf
Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/32
Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/35
Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та
Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі
https://osvita.kpi.ua/node/368
або
https://document.kpi.ua/2020_HY-22
Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режиміhttps://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освітіhttps://osvita.kpi.ua/node/179
Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/177
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/137
Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/188
Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/practical_training_period
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf
Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, з компаніями- партнерами/роботодавцямиhttps://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf
Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/44
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf
Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)https://osvita.kpi.ua/competition
або
https://document.kpi.ua/2021_HY-201
Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/30
Форма для деталізації інформації про рукопис навчального посібникаhttps://osvita.kpi.ua/posibnyk
Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/46
Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальний рокиhttps://osvita.kpi.ua/node/45
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://osvita.kpi.ua/node/714
або
https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»http://ipo.kpi.ua/
Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умовhttps://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf
Положення про преміювання працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collectionhttps://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf
Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf
Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник»https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-284.pdf
Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рікhttps://kpi.ua/teacher-researcher
Проведення конкурсного відбору проектів наукових дослідженьhttps://document.kpi.ua/2020_HOH-25
Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вченихhttps://document.kpi.ua/2021_HOH-237
Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографіїhttps://kpi.ua/best-textbooks-competition
Проведення самоаналізу діяльності кафедр університетуhttps://document.kpi.ua/files/2021_HOH-216.pdf
Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/op
Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році (зі змінами)
https://pk.kpi.ua/
https://pk.kpi.ua/official-documents/
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules.pdf
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/187
https://document.kpi.ua/2021_HY-244
http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
Офіційний сайт відділу аспірантуриhttp://aspirantura.kpi.ua/
Документи до аспірантури
Договір про навчання в Університеті
http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендаційhttps://fl.kpi.ua/node/145
Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році
Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172
Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf
Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/node/753
Наказ № НОН/261/2022 від 21.09.2022 р.
«Про затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей»
https://osvita.kpi.ua/node/134
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/admin-rule
або
https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf
Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушеннявимог законодавства у сфері пожежної безпекиhttps://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf
Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf
Графіки навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік (бакалаври, магістри)https://kpi.ua/index.php/year
Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського
(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2022 року № 206)
https://kpi.ua/statute
Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/174
СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ)https://osvita.kpi.ua/node/725
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://ela.kpi.ua/
Платформа дистанційного навчання «Сікорський»https://www.sikorsky-distance.org/
Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://www.library.kpi.ua/
Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://sport.kpi.ua/
Оздоровленняhttps://relax.kpi.ua/
Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://ecampus.kpi.ua
Розклад занять та екзаменаційних сесійhttp://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
Відділ професійної орієнтації – центр розвитку кар’єри ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://rabota.kpi.ua/
Наказ НУ/216 від 11.10.2021 Про вдосконалення системи працевлаштування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та створення центру професійної адаптації студентівhttps://document.kpi.ua/2021_HY-216
ННЦ ПС «Соціоплюс»https://socioplus.kpi.ua/
Асоціації випускників Університетуhttp://alumni.kpi.ua/
Студентської соціальної службиhttp://sss.kpi.ua/
Кабінет психолога Студентської соціальної службиhttps://psybooking.simplybook.it/v2/
Кабінет психологічного консультуванняhttps://kpi.ua/kpk
Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://studmisto.kpi.ua/
Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського Студентське самоврядування (п.13 Статуту)https://kpi.ua/web_studrada
https://kpi.ua/statute#_Toc105500416
Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://studprofkom.kpi.ua/
Матеріально-технічне забезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відео-ролик)https://youtu.be/LCWjAXyO5JQ