uk

Титульні аркуші для курсових та дипломних робіт

Шановні студенти!

Будь ласка, уважно заповнюйте бланки титульних аркушів,
особливо звертаючи увагу на гендерний аспект.
Наприклад:
Студент Іваненко Іван Іванович,
Студентка Іваненко Іванна Іванівна.

Нумерація аркушів у роботах починається з титульного аркушу (стор. №1).
 УВАГА! Номери сторінок на титульному аркуші та на завданні не проставляються.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ – 4-ий курс БАКАЛАВРИ