uk

Конференції минулих років

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями» – 24 квітня 2020

XII міжкафедральна студентська науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА 

XII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ – 12 березня 2020 року

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями»

IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Дев’ята студентська науково-практична конференціяALMAMATER– Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Студент як суб’єкт процесу модернізації вищої освіти XXI століття: візії, цінності, пріоритетні завдання

Лінгвістичні аспекти перекладознавчих дослідженьНАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ПРІОРИТЕТИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВААКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВАПСИХОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ»