uk

Щорічна міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВA

Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Tendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages

Інфолист 2022 р.

Leave a Reply