uk

У зв’язку з воєнним станом, заплановані студентські науково-практичні конференції було проведено в дистанційному режимі.

Збірка матеріалів конференцій готується і буде виставлена для завантаження на сайті кафедри ТППАМ в кінці травня.

НАУКОВІ ОБРІЇ СТУДЕНТА ФІЛОЛОГА
Збірка тез конференцій:

ХІV Міжнародна науково-практична он-лайн конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов” (21 квітня 2022)

IV Міжнародна студентська науково-практична он-лайн конференція «Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями» (4 квітня 2022)

Leave a Reply