uk

Бойченко Марія Костянтинівна

Бойченко Марія Костянтинівна

викладач кафедриТППАМ

У 2019 р. — закінчила факультет лінгвістики НаціональноготехнічногоуніверситетуУкраїни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія».
З2020 р. — викладач на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови.

Контакти: 044 204 81 01
e-mail: Boichenko.Mariia@lll.kpi.ua
 

Викладацька діяльність:

Англійська мова (основна, практичний курс)
Практична граматика англійської мови.

Наукова робота:

Основні напрями наукових досліджень: психолінгвістика, дискурсологія, політичний дискурс, когнітивна лінгвістика.
Аспіранткафедри ТППАМ з жовтня 2020 р. Науковий керівник доктор філологічнихнаук, професор кафедри ТППАМ Тараненко Лариса Іванівна.
М.К. Бойченкоє членомЄвропейської лінгвістичної асоціації.
Керує науковою роботою студентів 3 курсу першого бакалаврського рівня.
Бере активну участь у науково-практичних конференціях, публікує статті за фахом:
 

Методична робота

У 2021 р. пройшла курси з підвищення кваліфікації за темою «Використання  розширених сервісів Googleдля навчальної діяльності».
 

Організаційно-виховна діяльність

Бере участь воформленні додатків до диплому Європейського зразка.
З 2020 р. виконує роботу у відбірковій комісії факультету лінгвістики на посаді заступника відповідального секретаря приймальної комісії факультету лінгвістики.
Входить в групу з профорієнтаційної роботи факультету та кафедри.