enuk

Бондаренко Тетяна Борисівна

Бондаренко Тетяна Борисівна

Старший викладач кафедри ТППАМ

                Тетяна Борисівна Бондаренко, старший викладач каф. ТППАМ,закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та література і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови. Розпочала трудовий шлях перекладачем Львівського філіалу математичної фізики ІМ АН УРСР, а з 1976 року перейшла на викладацьку роботу до Державного університету “Львівська політехніка”, де пропрацювала 24 роки на кафедрі іноземних мов, з 1999 року старший викладач кафедри ТППАМ НТТУ “КПІ ім . Ігоря Сікорського”.
            Підвищувала кваліфікацію у провідних університетах Москви, Санкт-Петербургу, Університеті Ковентрі (Великобританія), Львівському держуніверситеті, на курсах підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови внз Львова та Західного регіону України за міжнародною програмою Європейської Співдружності “TEMPUS/TACIS” (No. N-JEP-10090-95), а також на курсах підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.


            Сфера науково-методичних інтересів:

Методика викладання англійської мови як основної – визначає регулярну участь у семінарах, які проводять фахівці з Великобританії та США, у Всеукраїнських та Міжнародних науково-методичних конференціях. Має понад 60 публікацій, в тому числі співавторство у підручнику “Getting on in English”, запровадженого у навчальний процес у НТУ “Львівська політехніка”, термінологічні словники у науково-технічних посібниках, методичні вказівки, статті, тези наукових конференцій в Україні і закордоном.
            Працюючи на кафедрі ТППАМ, відповідала за організацію навчального процесу на факультеті післядипломної освіти, працювала в складі методичної комісії факультету, готуючи документацію для ліцензування та акредитації факультету на запровадження освітнього рівня “Магістр”. Розробляла навчальні та робочі навчальні програми. В даний час читає ” Практичний курс англійської мови” на 1-4 курсах та виконує обв’язки  члена методичної комісії  ФЛ, керує підготовкою студентських курсових та  бакалаврських дипломних робіт, підготовкою студентів для участі у науково-практичних конференціях.

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА