enuk

Демиденко Ольга Павлівна

Демиденко Ольга Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана факультету лінгвістики
з навчально-виховної роботи та міжнародної діяльності

Начальник відділу академічної мобільності
Департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гарант освітньої програми бакалаврів 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша—англійська

Orcid ID  0000-0002-0643-5510

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=b7sHqfIAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Olga-Demydenko

E-mail:  fortune2011@ukr.net

Демиденко Ольга Павлівна закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ» у 2002 році. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТППАМ, закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ» і захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

Тема дисертації: Методика навчання студентів немовних спеціальностей стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців

Заступник декана ФЛ з 2011 року. У 2017 році нагороджена медаллю «Трудова слава» ІІ ступеня Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна».

Перекладач-практик, є консультантом центру перекладів «Ерідан-2002» та Світового Центру Даних з геоінформатики та сталого розвитку. Має 20-річний досвід у сфері технічного перекладу, а також є авторкою низки опублікованих перекладів творів художньої літератури.

ПЕРЕКЛАДИ:

 1. МУР, ТОМАС. ПІКЛУВАННЯ ПРО ДУШУ: ЯК СПОВНИТИ ГЛИБИНОЮ І СЕНСОМ ЩОДЕННЯ ЖИТТЯ / пер. з англ. Ольга Демиденко; за фах.ред.Дмитра Залеського і Олега Фешовця. Львів: Видавництво «Астролябія», 2020.448с.  (https://astrolabium.com.ua/pikluvannja_pro_dushu_jak_spovnyty_glybynoju_i_sensom_shchodenne_zhyttja-Thomas_Moore.html )

Подкаст про книгу Томаса Мура : https://youtu.be/NpxWxDsDeH4

Подкаст про роман та переклад: https://podcaster.in.ua/podkast-radio-astrolyabiya-donal-raya/

Інтерв’ю Ольги Демиденко з Доналом Райаном під час Львівського форуму видавців 2021: https://bookforum.ua/events/51

 • ШРАЙВЕР, ЛАЙОНЕЛ. ЧАС ПОГОВОРИТИ ПРО КЕВІНА. Роман / з англійської переклала Ольга Демиденко // Журнал іноземної літератури «Всесвіт», № 1-2 (січень-лютий) та 3-6 (березень-червень), 2021. С.45-149 та С.29-246 відповідно. (www.vsesvit-journal.com )
 • ОЄЄМІ, ГЕЛЕН. ЯКЩО КНИЖКУ ЗАМКНЕНО, ДЛЯ ЦЬОГО НАПЕВНО Є ФАЙНА ПРИЧИНА ЧИ НЕ ТАК. Оповідання / з англійської переклала Ольга Демиденко // Журнал іноземної літератури  «Всесвіт», 2017. С.112-120
 • БІРМІНГЕМ, ДЖОРДЖ СВІТЛО ІРЛАНДСЬКОГО ЖИТТЯ (1 та 2 розділи)/ з англійської переклала Ольга Демиденко // Журнал іноземної літератури «Всесвіт», №7-8, 2018.С. 106-123
 • ЧОСЕР, ДЖЕФФРІ ЛЕГЕНДИ ПРО СЛАВЕТНИХ ЖІНОК. ПРОЛОГ. ЛЕГЕНДА ПРО ФІЛІДУ/ з англійської переклала Ольга Демиденко // Ars Translatorica: зб. перекладів. Рівне: РДГУ, 2018, Вип. 2. С. 18-41. http://rshu.edu.ua/images/nauka/kaf_rom_germ_zbir_08.pdf
 • ЛЬОФФЛЕР, КАТАРІНА МАНДРІВКИ МІСТОМ, 2017 (ФРАГМЕНТИ) / з англійської переклала Ольга Демиденко (переклад для конкурсу премії Метафора), посилання тут http://www.metaphora.in.ua/?p=11915
 • ЧОСЕР, ДЖЕФФРІ ЛЕГЕНДИ ПРО СЛАВНИХ ЖІНОК. ЛЕГЕНДА ПРО ТІЗБУ. ЛЕГЕНДА ПРО АРІАДНУ / з англійської переклала Ольга Демиденко // Ars Translatorica: зб. перекладів. Рівне: РДГУ, 2020, Вип. 4. С. 8-39. http://rshu.edu.ua/images/nauka/at2020.pdf
 • ЦВЄТАЄВА, М., АХМАТОВА, А., ТУШНОВА, В.. ПОЕЗІЇ / з англійської переклала Ольга Демиденко // Ars Translatorica: зб. перекладів. Рівне: РДГУ, 2019, Вип. 3. С. 56-70. http://rshu.edu.ua/images/nauka/at2019.pdf
 • Редагування англомовного перекладу документу

Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України (посилання на англомовну версію тутhttps://kpi.ua//files/2018-innovation-en.pdf)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Демиденко О.П., Хіміч В.М. (2017). Українські та британські флористичні символи. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики» Збірник наукових праць. С. 136-139. Посилання: https://bit.ly/3rvvalZ
 • Демиденко О.П., Шимчук А.В. (2017) Англійські офтальмологічні терміни у фокусі корпусної лінгвістики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», Вип. 64, С. 114-117 Посилання: https://docplayer.net/65716670-Naukovi-zapiski-nacionalnogo-universitetu-ostrozka-akademiya.html
 • Демиденко О.П., Осіпчук Ю.С. (2017). Терміносистема геоінформатики та сталого розвитку: досвід та перспективи дослідження. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Філологічна, Вип. 6. С.30-33.
  Посилання: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/1812/1621
 • Демиденко О.П., Кириченко А.С. (2018). Деякі лінгвокультурні типажі “Кентерберійських оповідок” Джефрі Чосера. Advanced Linguistics, №1. Київ. С. 35-41. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2018.1
 • Демиденко О.П., Сільниченко А.А. (2019). Характеристики і мовні репрезентанти лінгвокультурного типажу “сучасна американська жінка”. Advanced Linguistics, 3. С. 44-52. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2019.3
 • Casañ-Pitarch, R., Candel-Mora, M. Ángel, Carrió-Pastor, M. L., Demydenko, O., & Tikan, I. (2020). Enhancing Language and Cross-Cultural Competence through Telecollaboration. Advanced Education, 7(16), P.78–87. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.214539 (WoS)
 • Demydenko O., Miroshnychenko О., Vlasiuk L. (2020). Terminological Allusiveness as a Distinctive Feature of Modern Media Discourse. Advanced Linguistics. 5. C.11-18. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2020.5.205922
 • Demydenko О., Bahmut О., Krylova V. (2020). Linguocultural Features of Irish Slang and yheir Presentation in Translation. Advanced Linguistics: № 6. C.30-39/ DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2020.6
 • Власюк Л.С., Демиденко О.П. (2021) Linguocultural and Translation Aspects of Allusion Functioning in Media Texts. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 9. С.50-54.
  DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-9.7
 • Гавриленко В.М., Демиденко О.П. (2021). Параметри класифікування термінів сталого розвитку. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 9. С. 81-86.
  DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-9.12
 • Демиденко О., Семченко А., Олійник Ю. (2022). Метод моніторингу процесу розробки програмного забезпечення на основі аналізу текстових даних. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління», №1’(40). С. 78-87.
  DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.40.2022.261656
 • Залевська, О., Фіногенов, О., Демиденко, О., Олійник, Ю., Ільєнко, Р. (2022). Бінарна класифікація медичних зображень з використанням нейронної мережі. Сучасні проблеми моделювання, (23), С. 81-89. http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/3033

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Магістерська дисертація. Вимоги та рекомендації до виконання й захисту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Федоренко, О. П. Демиденко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,023 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29751
 2. Демиденко, О. П. UNDERSTANDING THE AMERICANS [Електронний ресурс] : практикум з вивчення теми «Стандарти комунікативної поведінки американців» з дисципліни «Лінгвокраїнознавство» для студентів 2 курсу ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «Філологія» [англійською мовою] / О. П. Демиденко ; відп. ред. І. П. Волощук ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (2 файла: 1,07 Мбайт; 2,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 121 с. – Назва з екрана. – [додаток: відеокурс]. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9717
 3. Демиденко О.П. ТЕОРІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: конспект лекцій для студ.освітньо-кваліфікац.рівня «Магістр» спец.8.02030304 «Переклад» / Уклад.О.П.Демиденко.—К.:НТУУ «КПІ», 2014.—92с.

СТАЖУВАННЯ ТА МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ:

 1. Координація проекту EUROEAST Erasmus Mundus Action 2 від НТУУ «КПІ». Координатор — Політехнічний Університет м.Торіно (Італія) Співкоординатор НТУУ «КПІ» (Україна). Проект тривав з липня 2012 по липень 2016 року. http://www.euroeast.polito.it/partnership
 2. Стажування на факультеті Прикладної Лінгвістики Політехнічного Університету Валенсії  (Королівство Іспанія) за програмою Еразмус +
 3.   2016  та 2019 рр. — стажування,
 4. 2018 р — викладання, цикл лекцій на тему «Лінгвосеміотичний вимір міжкультурного спілкування на прикладі української та американської лінгвокультур»
 5. Стажування в Університеті Думлупінар за програмою Еразмус +, (м. Кютаг’я, Туреччина) — 2019р, 2021 р.
 6. Організація телеколабораційного проекту з факультетом Прикладної лінгвістики Політехнічного Університету Валенсії (Королівство Іспанія) —2020 р.
 7. Всеукраїнські студії художнього перекладу «Драгоман», проведені Національною спілкою письменників України (ініціатива та загальна координація проєкту – Оксана Кротюк, координатор від КПІ ім. Ігоря Сікорського—Ольга Демиденко)—жовтень 2019 р. – квітень 2020 р.
 8. Стажування в Західнопоморському технологічному університеті м. Щецин за програмою Еразмус + (Республіка Польща,) — 2021 р.
 9. Стажування в Університеті Західної Богемії (Чеська Республіка,) — 2021 р.
 10. Участь у міжнародному проекті МОСАТ Cultural Diversity Inspiration in the Classroom —жовтень 2021 р.

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ ДЕМИДЕНКО О.П.:

Для бакалаврів: Прикладні лінгвістичні дослідження. Основи перекладознавства, Основи теорії мовної комунікації, Лінгвокраїнознавство

Для магістрів: Теорія перекладу

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Лінгвокраїнознавство, теорія і практика перекладу, лінговосеміотика, комунікативна лінгвістика, гендерні дослідження, соціальна психологія, педагогіка, прикладна лінгвістика.

ХОБІ: музика, театр. Демиденко О.П. є авторкою і режисером-постановником низки мюзиклів, в яких брали участь як студенти університету, так і професійні музиканти. Відео деяких постановок та творчих перекладацьких вечорів для студентів та викладачів ФЛ, організованих Демиденко О.П. можна переглянути тут: