enuk

Гавриленко Валерія Миколаївна

Гавриленко Валерія Миколаївна
 викладач кафедри ТППАМ

 Гавриленко Валерія Миколаївна працює на кафедрі з 2015 року. Отримала диплом магістра з відзнакою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Переклад». Викладає дисципліни «Англійська мова як друга іноземна», «Основи перекладознавства» і «Зіставна граматика». Наразі також навчається в аспірантурі НТУУ «КПІ ім.. Ігоря Сікорського» і працює над дисертаційним дослідженням.
Керує науково-дослідною роботою студентів 3-4 курсів, готує їх до участі в науково-практичних конференціях: з доповідями та публікаціями тез. Займається виховною та  науковою робою студентів. Займається усним перекладом та є відповідальною за організацію перекладацьких проектів та перекладацького супроводу університетських заходів.
Бере активну участь в науково-практичних конференціях і науковій роботі. Коло наукових інтересів: художній та медіапереклад, робота з термінами, засоби автоматизації перекладу, механізми відображення культури в мові.

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА