uk

Графік семінарів з педагогіки/методики викладання для здобувачів третього рівня вищої освіти на 2021-22 н.р.

Спікер / координаторТема семінаруДата
1 семестр
1.Баклаженко Ю.В.Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти22.11.2021 р.
2.Білицька В. М.Роль культурного інтелекту в освітніх практиках викладання іноземної мови у вищій школі06.12.2021 р.
3.Матковська Г.О.Лексичний підхід у навчанні іноземної мови20.12.2021 р.
2 семестр
1.Циганкова З.М.Teaching mixed-ability classes22.02.2022 р.
2.Білицька В. М.Фахова компетенція усного та письмового перекладача: контрастивно-аналітичний погляд на освітній процес25.03.2022 р.
3.Ващило О.В.Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов»18.05.2022 р.
4.Федоренко С.В.Загальна підготовка у закладах вищої освіти США як базис формування гуманітарної культури студенті25.05.2022 р.