enuk

Іщенко Ольга Володимирівна

Іщенко Ольга Володимирівна

 Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мовифакультету лінгвістики

emailolga.v.ishchenko@gmail.com

 В 1996 році закінчила Київський Національний Лінгвістичний університет. Отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови. Працювала вчителем англійської мови в гімназії 48 м.Києва. Викладацьку роботу у вищій школі розпочалав 2000 роців Київському Славістичному Університеті. Викладала курси «Англійська мова спеціальності» для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація», «Практичнийкурс англійської мови», «Історія англійської мови». Працюєна посадістаршого викладача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови з вересня 2015 року. Викладає дисципліни«Англійська мова(основна, практичнийкурс)»;«Друга англійська мова(практичнийкурс)»

В 2014 році отримала міжнародний сертифікатТКТ. В 2015 успішно завершила  дистанційний курс  CambridgeEnglishTeacher  «How to teach IELTC». В 2016 роціпроходила стажування на кафедрі іноземних мов Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.В 2020 році проходила курс підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти» за програмою «Використання розширених сервісів Googleдля навчальної діяльності».
Сфера науково-методичних інтересів – методика викладання англійської мовиу вищій школі, прагматичні аспекти перекладу. Відповідальназа методичнуработу на кафедрі, працюєв складі методичної комісіїфакультету лінгвістики. Береучасть у семінарахта вебінарах та конференціях за фахом. Має наукові публікаціїу зарубіжнихта фахових вітчизняних наукових виданнях.

Виконувала обов’язкичлена журі фінальноготуру «Всеукраїнського студентськогоконкурсу проектів освітніхреформ, направленихна інтеграцію освітньої системи Українив європейський науково-освітній простір“European Study Space” Співпрацює ізстудентами у підготовці доповідейдо наукових конференцій,є керівником курсовихта дипломних робіт.Куратор академічноїгрупи ЛА-83.