uk

IV Міжнародна студентська науково-практична он-лайн конференця «Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями»

Шановні студенти, аспіранти, науковці!

ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у

 IV Міжнародній студентській науково-практичній он-лайн конференції «Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями»

яка відбудеться 4 квітня 2022 року у м. Києві

Сайт конференції
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_rrpus/

На конференції передбачається розгляд питань з безкоштовною публікацією тез за такими напрямами:

  • Студент як суб’єкт навчальної діяльності в аспекті психолого-педагогічних засад гуманізації освіти.
  • Професіоналізм педагога у сучасному освітньому середовищі, вітчизняний та зарубіжний досвід.
  • Інновації в освіті. Новітні технології та засоби навчання.
  • Психологічні, педагогічні та методичні засади навчальної діяльності у вищій школі.
  • Мова та переклад у міжкультурному вимірі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна. За матеріалами конференції планується підготовка та видання електронного збірника тез доповідей.

Для участі у конференції необхідно до 26 березня 2022 року вислати на електронну адресу оргкомітету (Tikan.Yana@lll.kpi.ua – з поміткою в темі – на конференцію):

  • тези доповіді до 2 сторінок в електронному вигляді, оформлені відповідно до вимог.

Програма конференції передбачає проведення пленарних засідань, роботу секцій на платформі ZOOM.

Контакти: м. Київ,пр. Перемоги 37, корпус 7,Факультет Лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра теорії практики та перекладу англійської мови.

Організаційний комітет: проф., к.пед.н. Коломієць Світлана Семенівна, доц., к.пед.н. Тікан Яна Гаврилівна (+380664384822)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

  1. Тези подаються в електронному вигляді в редакції Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12, інтервал 1,5 (поля сторінок 2 см). У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
  2. У першому рядку справа подається Ім’я та Прізвище автора (курсивом, жирним шрифтом), у другому рядку – група та назва факультету, третій рядок – назва навчального закладу. У четвертому рядку подається відцентрована назва доповіді великими літерами, жирним шрифтом по центру, П’ятий рядок – пробіл, далі подається основний текст.
  3. Обсяг основного тексту – 2 сторінки.
  4. Після тез подається список використаних джерел, не більше 5 позицій (оформлений в APA стилі). Джерела наводяться в алфавітному порядку.