enuk

Карачун Юлія Геннадіївна

Карачун Юлія Геннадіївна

кандидат філологічнихнаук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

У 2010 р. року закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію перекладача, викладача англійськоїта французької мов.
з 2010 – співробітник  кафедри теорії, практикита перекладу англійської мови.
У 2015-2018 рр. навчаласяв аспірантуріна кафедрі теорії, практикита перекладу англійської мови.
17 жовтня 2019 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичний та функційно-прагматичний аспекти складних термінів-іменників в англійськомовнихтекстах з електричної інженерії» зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови».

Коло наукових інтересів

прагматика різножанрових текстів, лексикологія, стилістика, термінознавство.

Дисципліниякі викладає

 практичнийкурс англійської мови, термінознавство, стилістика.
КарачунЮ.Г. – автор більше 30 наукових праць, опублікованихяк в Україні, так і за кордоном, активно приймає участь з доповідями на Всеукраїнських, Міжнародних та закордонних конференціях, керує науковою роботою студентів кафедри.

Міжнародне співробітництво

Пройшла стажування у Республіці Польща (Education and Individualization in Educational Institutions), курс підвищення кваліфікації, організований Katowice School of Technology з 15 січня по 26 вересня 2020 року.

Методична робота

До методичних розробок КарачунЮ.Г. належать:

  • Національний медіаосвітнійглосарій (укладачі: Г. В. Онкович, В. Я. Карачун, Ю. Г. Карачун);
  • Навчальний англійсько-український математичний словник (укладачі: В. Я. Карачун, Ю. Г. Карачун, Т. В. Лубенська, Л. Д. Чупаха).
  • Навчальний посiбникPROFESSIONAL ENGLISH FOR FUTURE LAWYERS.
  • Навчальний посiбникPROFESSIONAL ENGLISH FOR FUTURE THERMAL ENGINEERS.
  • Навчальний посiбникPROFESSIONAL ENGLISH IN USE. LAW.