enuk

Корнєва Зоя Михайлівна

Корнєва Зоя Михайлівна

ORCID ID: 0000-0002-8848-4323

✔️ доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) (ДД № 008021 від 18.12.2018) 

✔️ професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови (АП №002430 від 09.02.2021)

✔️    професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Cтаж науково-педагогічної роботи:

18 років

Навчальні дисципліни:

 • Методика та дидактика викладання іноземних мов, педагогічна практика.

Основні напрями досліджень:

 • методика викладання іноземної мови для спеціальний цілей у закладах вищої освіти,
 • сучасні тенденції англійської лексикології та лексикографії.

Основні публікації (за останні 5 років):

 1. Корнєва З. М.Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування в закладах вищої освіти // Іноземні мови. – 2019. – №2. – С. 10-17. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.2.169308.  
 2. Kornieva Z.M. Dialogic interactive speaking skills assessment in the experiential teaching technical English to tertiary school students / Zoia Kornieva, Olesia Liubashenko // Advanced education (Новітня освіта). – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». – 2019. – № 13. – С. 18-25. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.156228 (Web of Science, ISSN 2410-8286)
 3. Kornieva Z.M. Efficiency of teaching English monologue production to future mechanical engineers by means of podcasting / Z. M. Kornieva, O. V. Vashcylo // Information technologies and language tools. – Kyiv, 2019. – Volume 74. – No.6. – P. 71-83. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3120  (Web of Science, ISSN: 2076-8184).
 4. Корнєва З.М.Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення ∕ З .М .Корнева, О. В. Ващило // Science and Education a New Dimension (Pedagogy and Psychology), 2019. – VІІ(29), Issue 202. – P. 22-26. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-202VII82-05 .
 5. Корнєва З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування ∕ З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2020. – №1. – С. 10-18. DOI https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.1.197199.
 6. Kornieva Zoia. «Літопис попа Дуклянина» як літературна пам’ятка південнослов’янських земель / Z. Kornieva, I. Borbenchuk // Lingua Montenegrina. – 2021. – №27. – С. 149-162. http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2021/06/LM27.pdf (Web of Science, ISSN: 1800-7007)
 7. Kornieva Z.M. Development of Speaking Skills Assessment Criteria for Engineering Students / Z. M. Kornieva, O. V. Vashchylo // Arab World English Journal. – 2021.  – No.12(2). – P. 72-82. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no2.5 (Web of Science, ISSN: 2229-9327)

Участь у конференціях і семінарах:

 • International Linguistic Conference in Lublin “Linguistics Beyond and Within 2015”, 22-23 October 2015, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Доповідь на тему: «Designing a coursebook for teaching ESP to University Students majoring in System Analysis»;
 • VII Міжнародний конгрес з експериментальної фонетики, 22-24 листопада 2017 року, Національний університет дистанційної освіти, м. Мадрид. Доповідь на тему: «Methodological stipulations of teaching L2 English intonation».
 • Міжнародна наукова конференція «Наука без кордонів» (31 серпня) 2019 р., Будапешт, Угорщина. Доповідь на тему: «Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення».
 • 26 Міжнародна конференція «Linguistic diversity in the modern world: language power and prestige» (3-4 жовтня 2019р.), Вільнюс, Литва. Доповідь на тему: «Michalon Lithuanus’ perception of Kyiv».
 • Міжнародна наукова конференція Current Trends in Linguistics, 28-29 березня 2019 р., Університет Гамбурга, м. Гамбург
 • Доповідь на тему: «Cloud computing in constructivist blended teaching ESP to tertiary school students».
 • 2nd International Scientific Conference “Role of Science and Technology in Sustainable Development”, University of Technology, Katowice, Poland, April 5-6, 2021. Доповідь на тему: «The role of the English language teaching in higher educational institutions of Ukraine for the implementation of education for sustainable development».

Підготовка кандидатів педагогічних наук:

 • Баклаженко Юлія Вікторівна, тема дисертації «Методика індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, дата захисту 27 травня 2015 р, спеціалізована вчена рада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті.
 • Ващило Ольга Валеріївна, тема дисертації «Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, дата захисту 26 червня 2020 р, спеціалізована вчена рада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • Дзіман Ганна Михайлівна, тема дисертації «Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, дата захисту 26 червня 2020 р, спеціалізована вчена рада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Участь у роботі експертних груп і комісій:

У період з липня 2017 по лютий 2019 член робочої групи МОН із запровадження проведення стандартизованого оцінювання іноземних студентів із мови навчання (лист МОН; № 859 від 14 червня 2017 р.

Членство у професійних об’єднаннях:

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

 1. Стажування у Великобританії (Teachers’ Training Course at BLS English School, Bury St Edmunds, Suffolk, UK) (13.08.2017 – 22.08.2017, 108 год.);
 2. Підвищення кваліфікації у Всеукраїнській асоціації з мовного тестування і оцінювання з 05.02.2021 по 28.05.2021 (90 год.),;
 3. Підвищення кваліфікації у межах курсу із контент-навчання, організованого Державним департаментом США.

Контакти:

e-mail: Kornieva.Zoia@lll.kpi.ua

Web-сторінка викладача – http://intellect.ktppam.kpi.ua/profile/kzm2

Leave a Reply