uk

Курсові роботи 2023

ЛА - 91

Флоренца Олена Євгенівна
Особливості побудови наративу в жанрі графічного роману та їх адаптація українською мовою (на матеріалі графічного роману Ніла Геймана “Sandman”)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Гайдученко Вікторія Олегівна
Функціонування термінів підмови юриспруденції: перекладацький аспект (на матеріалі серіалу “House of cards”)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Зубрійчук Інна Олександрівна
Метафора як засіб виразності в юридичному дискурсі: перекладознавчий аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Токар Вікторія Вікторівна
Стратегії перекладу термінології мілітарного дискурсу


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Овчар Іванна Сергіївна
Відтворення граматичних особливостей мілітарного дискурсу в українськомовному перекладі


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Самчук Анастасія Олександрівна
Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості політичного дискурсу періоду війни: перекладознавчий аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Пустовойт Анастасія Даніїлівна
Термінологія Європейської конвенції з прав людини: структурний та перекладознавчий аспекти


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Бонка Анастасія В’ячеславівна
Засоби передачі в українському перекладі англомовної концептуальної метафори (на матеріалі текстів різних жанрів)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Чухно Наталія Петрівна
Особливості перекладу термінології галузі медицини


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Садова Мар’яна Юріївна
Особливості передачі у перекладі лексичних лакун (на матеріалі творів англомовних письменників)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Андрусів Юрій Андрійович
Стратегії доместикації та форейнізації при перекладі англомовних текстів науково-технічної літератури


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Мащак Христина Романівна
Явище білінгвізму в сучасній англомовній літературі та його збереженні в українському перекладі


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Федорець Анна Анатоліївна
Засоби вираження заперечення в офіційно-діловій комунікації: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Голець Анастасія Андріївна
Особливості відтворення в українському перекладі англійських термінів галузі енергетики


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Максимчук Ірина Володимирівна
Англійські метафоричні терміни у науково-технічних і медичних текстах: перекладацький аспек


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Пархомець Кристіна Ігорівна
Багатокомпонентні термінологічні одиниці англійських офіційно-ділових текстів та їх переклад українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Береговська Поліна Олександрівн
Структурно-семантичні особливості електроенергетичної термінології: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Тоїчкін Олег-Владислав Григорович
Англомовна політична метафора у сучасній комунікації та її переклад українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Іфеджика Дженіфер
Терміни як лексичні компоненти стилю сучасної художньої літератури


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Васюра Єлизавета Андріївна
Репрезентація англомовного рекламного повідомлення: структурно-семантичний, функційний та перекладацький аспекти


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Дьордій Юлія Олександрівна
Метафоричні конструкції в текстах англомовних політичних промов: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Шеремета Тетяна Миколаївна
Особливості українськомовної адаптації кінотексту при створенні аудіовізуальної продукції (на матеріалі кінопродукту BBС “Sherlock”)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Шевченко Аліса Анатоліївна
Технічні й мовні особливості адаптації кінотексту в процесі субтитрування (на матеріалі серіалу “Friends”)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Абрамович Марія Сергіївна
Функції фільмонімів та їх переклад українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Краснова Інна Вікторівна
Мовні засоби експресивізації та їх переклад у сучасних публіцистичних текстах (на матеріалі англійської та української мов)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Таранюк Лідія Олександрівна
Механізми творення і функції неологізмів у текстах жанру наукової фантастики та їх відтворення українською мовою (на матеріалі кінотекстів “Star wars”)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

ЛА - 92

Пугачова Олександра Олександрівна
Особливості перекладу термінів сфери ІТ у сучасній англійській мові


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Унтілова Жанна Андріївна
Особливості субституційних граматичних трансформацій в українському перекладі англомовних науково-публіцистичних текстів


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Феліндаш Євгенія Віталіївна
Способи збереження експресивності синтаксису в перекладі (на матеріалі англомовних текстів різних жанрів)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Черватюк Анастасія Сергіївна
Роль лексико-граматичних трансформацій при перекладі англомовних текстів фахових мов


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Стрільник Каріна Віталіївна
Реалізація лексико-семантичних змін в українському перекладі англомовних текстів фахових мов


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Фартухова Альона Віталіївна
Засоби передачі в українському перекладі англійської терміносистеми радіоелектроніки та електротехніки


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Кравчук Ілля Ігорович
Реалізація в українському перекладі контекстуальних значень англійських мовних одиниць у сфері дипломатичного спілкування


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Бурова Олександра Михайлівна
Способи та прийоми відтворення в українському перекладі англійських термінів у сфері укладання контрактів


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Висоцький Станіслав Олексійович
Структурні особливості англомовних термінів сфери біржової діяльності та цінних паперів: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Кохан Олександр Сергійович
Відображення в українському перекладі лексико-семантичних особливостей англомовної фахової лексики у сфері міжнародних економічних відносин


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Антонюк Ірина Вікторівна
Особливості авторського стилю Сергія Жадана та його адаптація англійською мовою (на матеріалі роману “Інтернат”)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Степаненко Віталій Віталійович
Лексико-семантичні особливості англомовних текстів авіакосмічної галузі та способи їх перекладу


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Халілов Ельман Різван ОГЛИ
Семантико-стилістичні особливості англомовних науково-технічних текстів та їх відтворення у перекладі


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Рогожина Ірина Олександрівна
Особливості перекладу нормативних актів Міжнародної організації праці українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Колендзян Максим Богданович
Структурно-семантичні особливості термінів англомовної науково-технічної терміносфери та їх переклад на українську мову


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Влах Регіна Сергіївна
Функційне призначення та особливості перекладу абревіатур у сучасних англомовних юридичних текстах


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Жарінова Олександра Павлівна
Структурно-семантичні особливості англомовних текстів галузі металургії та проблеми їх перекладу


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Завалій Віра Олександрівна
Лінгвостилістичні особливості політичних промов (на матеріалі англійської та української мов)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Козачук Ілона Анатоліївна
Структурно-семантичні особливості перекладу англійської анімалістичної фразеології на українську мову


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Михайлишин Назарій Олегович
Специфіка перекладу на українську мову англійських фразеологічних одиниць з компонентом порівняння


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Беляковський Іван Олександрович
Функційно-прагматичні та лексико-семантичні ознаки сучасного молодіжного сленгу (на матеріалі англійської та української мов)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Загородній Матвій Михайлович
Особливості перекладу англійських термінологічних новотворів українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

ЛА - 93

Баник Анастасія Тарасівна
Лексичні трансформації при перекладі юридичних текстів (на матеріалі англійської та української мов)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Дубицька Юлія Борисівна
Лексичні особливості перекладу англомовних технічних текстів


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Старовойтенко Марина Юріївна
Особливості перекладу англомовної термінології сфери миротворчої діяльності українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Філін Владислав Олександрович
Лексико-семантичне відображення концепту “SAFETY” в англомовному військовому дискурсі та особливості його відтворення в українському перекладі


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Сасін Владислав Олександрович
Структурно-семантичний та перекладацький аспекти функціонування експресивних засобів в англомовному новинному дискурсі


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Жила Євгенія Вікторівна
Перекладацькі способи відтворення бізнес-ідіом англомовного економічного дискурсу українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Часовенко Вікторія Олександрівна
Особливості відтворення стратегій увічливості в перекладі англомовної ділової кореспонденції українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Кобилінська Ірина Володимирівна
Словотвірні моделі юридичної термінології: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Возний Ярослав Володимирович
Засоби вираження апроксимації в текстах військових зведень: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Руденко Катерина Андріївна
Засоби привернення уваги адресата в текстах блогів: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Чеботар Богдан Миколайович
Мовні засоби вираження понять «дозвіл» та «заборона» в текстах з політології: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Гузенок Аліна Русланівна
Структурно-семантичні особливості термінології текстів з міжнародної торгівлі: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Гончаренко Андрій Андрійович
Особливості мовного вираження гумору та його функції у кіносценаріях Квентіна Тарантіно: перекладацький аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Юшков Ігор Ігорович
Лінгвокультурний аспект перекладу понять і явищ політичної сфери (на матеріалі англійської та української мов)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Винокуров Іван Володимирович
Метафоричні новотвори в публіцистиці та закономірності їх відтворення в українському перекладі (на матеріалі статей на економічну тематику)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Кононенко Ірина Іванівна
Лінгво-стилістичні особливості термінології у сфері сучасних технологій: перекладознавчий аспект


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Лар Марина Юріївна
Проблеми передачі вузькоспеціальної англомовної термінології українською мовою (на матеріалі текстів з біотехнології)


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Герасимчук Владислав Юрійович
Проблеми адаптації англомовних заголовків українською мовою


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Маслов Євгеній Олександрович
Перекладацькі трансформації в англо-українських перекладах у сфері інженерії


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Настенко Вікторія Максимівна
Особливості передачі українською мовою реалій законодавчої влади Великобританії


Курсова робота       Відгук       UNICHECK

 

Солодянкіна Анна Олегівна
Лексико-семантична репрезентація концепту «УСПІХ» в англійській та українській терміносистемах


Курсова робота       Відгук       UNICHECK