uk

Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації:Сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов

Шановні студенти!

Запрошуємо вас взяти участь у

XVІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: Сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов

A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Tendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages

яка відбудеться 12 квітня 2024 року

у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601, платформа Zoom

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.

Форми участі у конференції: дистанційна з публікацією тез.

Збірка матеріалів XVІ Міжнародної науково-практичної конференції Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: Сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов

Пограма роботи конференції

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

Секція № 1.  Актуальні проблеми сучасної лінгвістики в семіотичному, когнітивно-дискурсивному, полікультурному, психолінгвістичному та інших аспектах.

Секція № 2. Проблеми перекладу в контексті професійної та міжкультурної комунікації.

Секція № 3. Інноваційні технології навчання іноземних мов.

Секція № 4. Місії вищої освіти в сучасному світі.

Для участі у конференції до 02 квітня 2024 року необхідно:

  1. Надіслати на сайт конференції https://conference.pasic.kpi.ua/2024 тези доповіді на конференції. Для цього Вам потрібно зареєструватись на сайті конференції, на головній сторінці у розділі «Інформація про конференцію» обрати «Запрошення доповідей» і вивантажити тези доповіді (початкові кроки наведено у додатках А і Б).
  2. На електронну адресу irmaand@ukr.net надіслати електронного листа з темою «Участь у конференції «Людина» з двома вкладеннями:
  3. ЗАЯВКА з підписом автора у вигляді фото (форма заявки додається). Назва файлу: прізвище латиницею, наприклад, Mordas_zayavka;
  4. ТЕЗИ доповіді у форматі word, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Назва файлу: прізвище латиницею та номер секції, наприклад, Mordas_tezy_1

Участь у конференції та публікація тез БЕЗКОШТОВНА. Обсяг тез 1-2 сторінки. Вимоги до форматування тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см, абзац 1,25. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Збірка матеріалів конференції буде доступна для завантаження на сайті кафедри ТППАМ https://ktppam.kpi.ua/ та на сайті конференції https://conference.pasic.kpi.ua/2024

Увага! Автори та наукові керівники несуть відповідальність за якість публікацій! Усі матеріали перевіряються на плагіат.

Оргкомітет: м. Київ, 03056, проспект Берестейський, 37, корпус 7, кімн. 601,

Факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Тел. (044) 406-81-01 – кафедра ТППАМ, е-mail: ktppam@ukr.net

+38 095 497 98 56  канд. філол. наук, ст. викл. Андрущенко Ірина Олександрівна,

+38 099 647 07 55 – канд. філол. наук, доц. Скобнікова Оксана Володимирівна,

+380 95 146 53 61 – канд. пед. наук, проф. Коломієць Світлана Семенівна


Запрошуємо долучитися до роботи XVІ Міжнародної науково-практичної конференції “ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Початок роботи Конференції – 12 квітня 2024 р. о 16:00

Приєднатися до засідання можна за посиланням:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81612774248?pwd=cU9GWjZXOGltTi9veUc0M2pTSmVMdz09

Meeting ID: 816 1277 4248
Passcode: 884418ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ