uk

Маслова Тетяна Борисівна

Участь у конференціях:

1. Maslova T. Linguistic analyses of the English language of science and technology through specialist corpora. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції з прикладної лінгвістики «Корпус та дискурс» (13 жовтня 2021 р.). Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2021. С. 64-67.

http://corpora.kamts1.kpi.ua/cad/schedConf/presentations

Leave a Reply