uk

XIV Міжнародна студентська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених з дистанційною участю “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”

Шановні учасники
XIV Міжнародної студентської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених з дистанційною участю

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Tendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages

Запрошуємо вас взяти участь в он-лайн засіданні, яке відбудеться 21 березня 2022 року о 16.00 за посиланням на zoom-зустріч

https://us04web.zoom.us/j/6032012912?pwd=UlVTVUlWR05qdWNZWGVrcnZyTm9LZz09

Вступне слово
д.філол.н., проф. Тараненко Л.І.,
к.філол.н., доц. Ткачик О.В., к.філол.н., доц. Глінка Н.В.

Участь у конференції безкоштовна.
Збірка тез буде доступна для завантаження
на сайті кафедри ТППАМ ФЛ у день конференції

Інформаційний лист можна завантажити на сайті кафедри ТППАМ


Збірки тез конференцій минулих років