uk

Мовчан Дарина Русланівна

Публікація наукових статей:

1. Мовчан Д.Р. Особливості словесного втілення голографічних ефектів в описі урбаністичного простору (на матеріалі роману Вірджинії Вулф “Mrs Dalloway”). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Вип. 2 (95), 2021. С. 128-137.

https://drive.google.com/file/d/1Vnq34jPLnZEFwNK1VXmv5aAEOovPLIXd/view?usp=sharing

Участь у конференціях:

1. Мовчан Д.Р. Словесна голографія урбаністичного простору в англомовній художній прозі. Інтермедіальність на перетині наукових парадигм: ретроспектива і сучасність: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції УАКЛіП [відп. ред Воробйова О.П.] (20-22 травня 2021 р., КНЛУ). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2021. С. 61.

https://drive.google.com/file/d/1GxXi9YLenfUofWiNO2T1Vj-zKP8sPm6w/view?usp=sharing

2. Мовчан Д.Р. Урбаністичний простір як засіб кінематографізації художнього тексту (на матеріалі роману Вірджинії Вулф “Mrs Dalloway”). Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 5-6 листопада 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. С. 24-26.

Leave a Reply