uk

Надточій Катерина Андріївна

Публікація наукових статей:

       1. Надточій К.А. Документ «хартія» як жанр офіційно-ділового стилю. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький,2021. Випуск 193. С. 294-299. https://www.doi.org/10.36550/2522-4077-2021-1-193-294-299

Участь у конференціях:

1. Надточій К.А. Die internationalen Dokumente und das Problem ihrer Übersetzung. Молодь України в контексті міжнародної комунікації: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Дніпро, 15 квітня 2021 р. Ун-т ім. Альфреда Нобеля). Дніпро, 2021. С. 84-85. https://drive.google.com/file/d/1uQB9bDW0bW_0El2k7niKW6rLvuXaLki-/view?usp=sharing

Leave a Reply