uk

Новини з відділу аспірантури

Постанова КМУ №44 від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Наказ МОН України від 13.01.2022 року «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»

Аналітичний звіт “Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії”

“Вебінар для аспірантів першого року навчання” (22.11.2023)


Контакти

https://aspirantura.kpi.ua/ 
telegram: @aspiranturakpi
e-mail: aspirantura@kpi.ua