enuk

Поличева Юлія Володимирівна

Поличева Юлія Володимирівна

Доктор філософії, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійскої мови

Освіта:

2001-2006 рр. -Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов

2017-2021рр. -аспірантура Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Доктор філософії з 2021 року. Дисертацію «Виховання громадянськості у студентів закладів вищої освіти США» захищено „19” квітня 2021 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.454.002 Інституту проблем виховання НАПН України  (наказ МОН України № 280 від 03.03.2021 р.).

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – понад 15 років. 

Працює на кафедрі з 2007 року.

e-mail: julia-sha@ukr.net

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА: Інтеллект | КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua)

Дисципліни, які викладає:

  1. ,Англійська мова (практичний курс)
  2. Практична граматика англійської мови

Підвищення кваліфікації:

2017 – підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ» по програмі «Міжнародні проєкти: підготовка, подання, управління».

2021 – міжнародне стажування “Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід”

Наукова робота:

Коло наукових інтересів Поличевої Ю.В. пов’язане з методикою викладання англійської мови у закладах вищої освіти, перекладу англомовної термінології фахових мов, кроскультурної комунікації, професійної освіти та педагогіки вищої школи.

Поличева Ю.В. є автором більше, ніж 20 наукових праць, опублікованих як в Україні, так і за кордоном, серед яких дві монографії, навчальний посібник. Виступала із доповідями на більше,ніж 10 наукових конференціях.