uk

Скічко Анастасія Сергіївна

Публікація наукових статей:

1. Скічко А.С. Дослідження концепту TASTE за допомогою фреймово-слотової моделі. Науковий вісник «Закарпатські філологічні студії», № 14, 2020. C. 191-195 https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.14-1.35

2. Cкічко А.С. Національні та структурні особливості британського гастрономічного дискурсу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Том 31 (70), № 1. 193-198. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-2/38

3. Скічко А.С. The concept of motivation taxonomy from the perspective of cognitive linguistics and psychology. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету. 2021. Випуск 39. 108-115. https://doi.org/10. 24919/2308-4863/39-3-17

4. Скічко А.С. Linguocultural peculiarities of the English linguistics picture of the world. Вчені записки Таврійського університету імені В.І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика, Том 32 (71) № 5, 2021. С. 186-190.  https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.5-1/32

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/5_2021/part_1/34.pdf

Leave a Reply