enuk

Скобнікова Оксана Володимирівна

Скобнікова Оксана Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Оксана Володимирівна отримала диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка» в 1998 році, закінчивши Київський педагогічний коледж №1 при Національному університеті ім. Тараса Шевченка. Після закінчення Київського національного лінгвістичного університета в 2002 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Мова та література (англійська мова)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. З 2015 по 2019 рік навчалася в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». В 2020 році успішно захистила дисертацію на тему «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах» та рішенням Атестаційної колегії МОН України отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

 email: romana_5@ukr.net
 

Професійна діяльність

 З 2012 року Оксана Володимирівна працює на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Викладає дисципліни «Англійська мова (основна, практичний курс)» та «Англійська мова (друга)».  Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів, зокрема дипломними роботами спеціалістів, магістерськими дисертаціями. Є відповідальною за рейтингування НПП.
 

Наукова діяльність

 Оксана Володимирівна є автором багатьох наукових праць, опублікованих в спеціалізованих наукових періодичних виданнях як в Україні, так і за кордоном, в тому числі затверджених ДАК України як фахових і таких, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах. Є членом міжнародної асоціації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП). Коло наукових інтересів Оксани Володимирівни пов’язане, передусім, із дослідженнями в галузі когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, корпусної лінгвістики. 
 

Міжнародне співробітництво

 В 2019 році пройшла науково-педагогічне стажування в Італії з програми «Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та в країнах ЄС: орієнтація на майбутнє”, організоване Центром українсько-європейського наукового співробітництва на базі університету Ca’Foscari (Венеція). В 2021 році пройшла стажування у Республіці Польща з програми «Академічна доброчесність”, організоване Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава).

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА