enuk

Усик Галина Миколаївна

Усик Галина Миколаївна

старший викладач кафедри ТППАМ

Коротке резюме

Освіта: КДУ ім..Т.Г. Шевченка, 1985 р.

Досвід роботи:

1978 – 1984 середня школа 157 (лаборант 1978 -1982, викладач 1982 – 1984)
1984 – 1992 – Київська Філія Інституту Резинових і латексних виробів (перекладач)
1992 – НТУУ «КПІ»


e-mail: galinausik@gmail.com

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА

Дисципліни, які викладає:

англійська мова (основна практичний курс);
практичний курс перекладу (основна мова: GeneralEngineering, Ecology, Law)
 

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: Прагматична лінгвістика, Фразеологія, Соціолінгвістика, Перекладознавство
Участь в конференціях: Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація, Харків (2010, 2011, 2012); Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти (2013, 2014, 2015); Міжнародна наукова конференція «Пріоритети Романського і Германського мовознавства» СНУ, Луцьк (2010, 2011, 2012), Міжнародний Крымский Лингвистический Конгрес «Язык и Мир», Ялта,Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования (2011, 2012, 2013), ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації», Івано-Франківськ (ELLIC 2015).

 
Публікації:

1. Глінка Н.В., Волощук І.П., Усик Г.М. Явище лакунрності в міжкультурній комунікації та особливості елімінації лакун при перекладі – Функциональная лингвистика: сб. научю работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; научю ред. А.Н.Рудяков. – № 3. – Симферополь,2012. – 360
2.     Глінка Н.В., Волощук І.П., Усик Г.М. Фразеологічні словосполучення з нумеральним компонентом: лексико-семантичний та перекладацький аспекти – Науковий вісник Волинського національного університету шмені Лесі Українки, № 22(247), Серія : Філологічні науки, 2012, 230 с
3.     Волощук І.П., Усик Г.М. Мовні засоби репрезентації сучасної воєнно-маркованої лексики та термінології // Наукові записи: серія: Філологічні науки.-Кіровоград, 2014
4.     Усик Г.М., Пагурець О.І., Андросюк Г.Л.,( КНУ ім. Тараса Шевченка) Особливості перекладу емоційно забарвлених англомовних висловів – Науковий вісник Волинського національного університету шмені Лесі Українки, № 22(247), Серія : Філологічні науки, 2010, 230 с
 
                                                    

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня:

(аспірант, захист, руководитель (аспірантів, доктор.)
 

Методична робота

Направлення методичної роботи – Керівництво студентською перекладацькою практикою (3, 4, 5 курс (спеціалісти)

Участь у семінарах:
Методичні розробки – ПОСІБНИК З ДІСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ (ЕКОЛОГІЯ)» Укладачі: старший викладач Усик Г.М,. старший викладач, кандидат педагогічних наук Волощук І.П. (кафедра Теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики НТУУ «КПЇ»), 2014 р., 170 с.
Підвищення кваліфікації – Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 026899, 17.06.2014 р.
Дистанційні курси в Moodle з посиланням на курс

Організаційно-виховна діяльність


Олімпіади:
1)  Підготовка та проведення щорічної кафедральної олімпіади «Обрії художнього перекладу»,
2)підготовка та проведення 1 туру щорічної олімпіади з англійської мови

Конкурси
Поза аудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)