enuk

Ващило Ольга Валеріївна

Ващило Ольга Валеріївна
 канд. пед. наук, старший викладач кафедри ТППАМ

Освіта

Національнийтехнічний університет України «Київський політехнічний інститут»(НТУУ «КПІ»), факультет лінгвістики, диплом магістра з відзнакою.

e-mail: Olga_VV@ukr.net
 

Дисципліни, які викладає

Англійська мова (основна, практичний курс); Друга англійська мова;
практичний курс перекладу з основної мови.

 
Наукова робота

У 2020р. захищено кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення» зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання: германські мови.

Основні публікації

1. Ващило, О.В. (2013). Особливості формування комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки5,122-127.
2. Ващило, О.В. (2014). Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей. Молодь і ринок, 6 (113), 107-112.
3. Ващило, О.В. (2015). Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 1(9), 85-93.
4. Ващило, О.В. (2015). Модель організації навчання монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків з використанням інфокомунікаційної технології підкастів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 131, 23-28.
5. Ващило, О.В. (2015). Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 2(10),261-269.
6. Ващило, О.В. (2016). Принципи побудови підсистеми вправ у межах методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 141,33-36.
7. Ващило, О.В. (2017). Комплекс вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки, 148, 33-39.
8. Ващило, О.В. (2017). Етапи навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 15,18-23.
9. Ващило, О.В. (2018). Моделювання навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 156,34-38.
10. Ващило, О.В. (2018). Інфокомунікаційна технологія подкастингу в системі вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського монологічного мовлення. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія29, 50-61.
11. Ващило, О.В. (2019). Критерії відбору автентичних подкастів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Іноземні мови, 2,18-25.
12. Ващило, О.В., Корнєва, З.М. (2019). Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology VII (82), Budapest202,22-26. 
13. Ващило, О.В., Корнєва, З.М. (2020). Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування. Іноземні мови, 1,10-18.
14. Vashchylo, O., Kornieva, Z. (2019). Efficiency of teaching ESP monologue production to future mechanical engineers by podcasting. Information Technologies and Learning Tools74 (6),71-83.
 

Участь у науково-практичних конференціях

15. Ващило, О.В. (2014). Специфіка навчання говоріння студентів магістратури технічних спеціальностей. В О. В. Ткачик (Ред.), Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти.Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 28 березня 2014 р. (сс. 90-92). Київ: НТУУ «КПІ».
16. Ващило, О.В. (2014). Навчання говоріння студентів магістратури технічних спеціальностей на основі інтерактивних методів. В Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. (сс. 189-190). Київ: НТУУ «КПІ».
17. Ващило, О.В. (2014). Принципи відбору аудіоматеріалів з метою навчання професійно орієнтованого говоріння студентів магістратури технічних спеціальностей. В Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця.Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2 квітня 2014 р. (сс. 20-23). Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка.
18. Ващило, О.В. (2015). Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків. В О.В. Ткачик (Ред.), Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти.Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2015 р. (сс. 93-94). Київ: НТУУ «КПІ».
19. Ващило, О.В. (2015). Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. В Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології.Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, 30 жовтня 2015 р. (сс. 25-27). Київ: НТУУ «КПІ».
20. Ващило, О.В. (2016). Дидактичні та методичні властивості сервісу підкастів. В Новітні освітні технології: міжнародний досвід.Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції, 21 січня 2016 р. (сс. 18-19). Київ: НТУУ «КПІ».
21. Ващило, О.В. (2016). Модель організації навчання монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків. В Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2016 р. (сс. 87-90). Київ: НТУУ «КПІ».
22. Ващило, О.В. (2017). Принципи побудови підсистеми вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. В Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов.Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. (сс. 34-35). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.
23. Ващило, О.В. (2017). Специфіка створення комплексу вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. В Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 р. (сс. 31-34). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.
24. Ващило, О.В. (2018). Принципи та критерії відбору підкастів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. В Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2018 р. (сс. 50-52). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.
25. Ващило, О.В. (2019). Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. В Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти.Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2019 р. (сс. 120-121). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.
26. Ващило, О.В., Корнєва, З.М. (2020). Теоретико-методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування. В Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у двох томах. Т. 2 том,23-24 квітня 2020 р. (сс. 347-350). Чернігів: Академія ДПтС.
 

Підвищення кваліфікації

У 2013 році пройдено курси підвищення кваліфікації викладача по програмі «Основи управління проектами».
У 2018 році пройдено тренінг по програмі Digital Learning with Emerging Educational Technologies
У 2018 році пройдено курси підвищення кваліфікації викладача по програмі «Створення та використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти».
 

Методична робота включає

1. Підготовку та проведення практичних занять з дисциплін «Англійськамова (основна, практичний курс»), «Друга англійська мова» зі студентами 1-4 курсів.
2. Розробку навчально-методичних матеріалів для організації аудиторної, а також самостійної позааудиторної роботи студентів із використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологійдля забезпечення ефективногопроцесу формування іншомовної комунікативної компетентності.
3. Керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
 

Організаційно-виховна робота включає

1. Підготовку студентів до участі у студентських кафедральних та міжнародних науково-практичних конференціях.
2.Участь в організації та проведенні 1их турів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, серед яких Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт,
Всеукраїнський конкурс перекладу «Художнє слово в світовій культурі», Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Англійська мова та література», Міжвузівські конкурси-олімпіади молодих перекладачів тощо.
3. Участь в організації щорічної студентської науково-практичної конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов»
4. Участь в оформленні, вивіренні англомовного варіанту додатків до диплому Європейського зразка.