uk

Вест Валерія Дмитрівна

викладачка кафедри ТППАМ

Біографія

У 2016 році закінчила фізико-математичний ліцей із золотою медаллю.

У 2021 році отримала диплом магістра з відзнакою Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 035 Філологія, германські мови та літератури, переклад включно (англійська та німецька).

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з 2022 року.

Викладає такі дисципліни:

Вступ до романо-германського мовознавства. Історія англійської мови

Англійська мова як основна

Англійська мова як друга іноземна

Науково-методична робота

Керує науково-дослідною роботою студентства 2-3 курсів, керує написанням наукових робіт та готує до участі в науково-практичних конференціях із доповідями та публікаціями тез.

Коло методичних інтересів: інкорпорація сучасних театральних практик та вправ із creative writing у навчальний процес, використання project approach та case study approach у викладанні, покращення результатів навчання за допомогою методик Вальдорфської педагогіки, застосування надбань новітніх наукових розвідок із психології та соціології задля поліпшення навчального клімату та ефективності

Наукова діяльність

Бере активну участь у науково-практичних конференціях і науковій роботі. За останні три роки опубліковано дві наукові статті у фахових виданнях категорії Б та низку тез із виступами на міжнародних науково-практичних конференціях конференціях.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, гендерна лінгвістика, феміністичні студії, мова безбар’єрності, дискурс пам’яті

Професійна діяльність

Викладачка на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Перекладачка філософських текстів у рамках проєкту культурної інституції «Міжвухами», яка має на меті збагатити український інтелектуальний простір якісними перекладами значущих філософських праць

Перекладачка лекцій, семінарів та воркшопів із екстреної педагогіки та педагогіки травми в рамках проєкту, організованого фондами «Друзі Вальдорфської педагогіки» й «Європа без кордонів», у якому українські фахівчині і фахівці навчаються нових інструментів роботи з травмою в умовах війни

Перекладачка й редакторка в міжнародному проєкті History Begins in the Family, покликаному сприяти діалогу й порозумінню між країнами щодо історичної спадщини Другої світової війни

Авторка низки статей для літературного блоґу освітньо-культурної організації Goethe-Institut Ukraine

Коло професійних інтересів: переклад у сфері психології та роботи з травмою, переклад у сфері філософії, художній переклад

Позапрофесійні інтереси

У вільний час вивчає іноземні мови. Цікавиться психологією, педагогікою травми, історією тоталітарних режимів, питаннями гендерної дискримінації й історією української мови. Пише вірші та прозу. Бере участь в освітніх проєктах та відвідує лекції з філософії, культурології й релігієзнавства. Подорожує.

Контакти

телефон: +380973255530

e-mail: west.valeriya@lll.kpi.ua