uk

Випускна атестація

 

 
 


Результати випускного атестаційного екзамену 2022


Результати випускної атестації – літо 2021

Зміни до Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказ №НУ_71_2021 від 19.04.2021)

Перелік питань з теоритичних дисциплін для підготовки здобувачів до випускного екзамену

Наказ про затвердження 

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови отримання диплома з відзнакою здобувачам ступенів бакалавра та магістра