uk

Власюк Людмила Сергіївна

Участь у конференціях:

1. Власюк Л.С. Basic characteristics of linguistic indexicality phenomenon. Корпус та дискурс: матеріали I всеукр. наук.-практ. онлайн конф. з прикладної лінгвістики (м. Київ, 13 жовтня 2021 р.). Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 2021. С. 128-129. http://corpora.kamts1.kpi.ua/cad/paper/view/25162/13899

Leave a Reply