uk

Вступ на перший курс у 2022 році

Вступ на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра зі спеціалізації

035.041 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША-АНГЛІЙСЬКА (форми навчання-денна, заочна) спеціальності 035 Філологія

https://pk.kpi.ua/entry-1-course/

Обов`язкове складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) або за сертифікатами ЗНО 2019, 2020 та 2021 років.

НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: 

  • Українська мова,
  • Математика,
  • Історія України.

Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин. Докладніше про зміст блоків НМТ https://testportal.gov.ua/skladnyky-nmt/

Особливістю вступу є не лише складання НМТ, а також і написання мотиваційного листа. Мотиваційний лист — викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

  • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
  • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
  • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Для вступу на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Філологія на основі повної загальної середньої освіти необхідно:

  • За державним замовленням: НМТ + мотиваційний лист
  • За кошти та/або юридичних осіб: НМТ + мотиваційний лист

Навчання на цьому освітньому рівні триває 4 роки (денна та заочна форми навчання).

Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ, невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 (зазначені в таблиця нижче). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням – 125
Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100

Детальніше ознайомитися з особливостями вступної кампанії можна ознайомитися: Порядок прийому та Правила прийому.

Використання наскрізних коефіцієнтів для конкурсних предметів для всіх спеціальностей в межах України. Цьогорічні коефіцієнтидля спеціальності 035 Філологія:

Українська моваМатематикаІсторія України
0,40,30,3

Актуальна інформація про вступну кампанію 2022: https://pk.kpi.ua/

Розклад роботи Приймальної комісії:  https://pk.kpi.ua/schedule/

Відео-відповіді студентів факультету лінгвістики майбутнім вступникам

КЛЮЧОВІ ДАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022:

01 липняПочаток реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
29 липняПочаток прийому заяв та документів
8 серпняЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, індивідуальну усну співбесіду
23 серпняЗакінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти
29 серпняОприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням
2 вересняЗакінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням
5 вересняНаказ на зарахування за державним замовленням
16 вересняЗакінчення прийому оригіналів для зарахування на контракт
17 вересняНаказ на зарахування на контракт

Списки зарахованих на дербюджетну форму навчання на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Офіційні документи: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Перелік необхідних документів https://pk.kpi.ua/zayava-docs/

КОНТАКТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ

Телефон гарячої лінії: +38 (097) 603 87 34

Email:  vkflkpi@gmail.com

Чат абітурієнтів в Telegram: https://t.me/abit_flkpi

Відповіді студентів факультету лінгвістики на запитання майбутніх вступників (червень 2022)

День відкритих дверей факультету лінгвістики (04.06.2022)

День відкритих дверей Факультету лінгвістики (11.06.2022)