uk

Зайченко Юлія Олегівна

Зайченко Юлія Олегівна

викладач кафедри ТППАМ

Закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») у 2013р. Отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю “Переклад” та отримала кваліфікацію перекладача.
 Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ імені Ігоря Сікорського з 2013р.
 
Контакти:
E-mail: zaichenko.yuliia@lll.kpi.ua 

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА
 

Викладацька діяльність

 Викладає практичний курс перекладу (технічні науки).
 

 Наукова робота

 Коло наукових інтересів включає але не обмежується: стилістику художнього тексту, лінгвокультурологію, перекладознавство
 Автор 12 наукових статей, 2 з яких опубліковані в закордонних наукових виданнях. Бере активну участь у конференціях.
 

Основні публікації

Статті:
 Експресивні зсуви при перекладі та їх класифікація. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 36. – 2013. – C. 314-317.
 Герой фентезі як лінгвокультурний типаж: особливості та типологія. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка. – Вип.10.  – 2017. – С. 21-26.
 Мовні засоби реалізації оцінних характеристик лінгвокультурного типажу “Темний Лорд” в англомовному фентезі. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці:Видавничий дім “РОДОВІД”, 2018. – Вип. 1(15). – С. 125-129.
 Функціонування архаїзмів в англомовних текстах фентезі. Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал.– Луцьк: Східноєвроп. нац.. ун-т ім.. Лесі Українки, 2019.  – №10. – С. 102-107.
 Конотація як лінгвістичне явище: дефініція, типологія, властивості та структура / Ю.О. Зайченко // Science and Education a New Dimension. Philology, VII(61). – Budapest, 2019. – Issue210, 2019 Nov. – P. 81-85.
 

Методична робота

Направлення методичної роботи: розробка методичних матеріалів для роботи студентів

Стажування

Проходила наукове стажування в Політехнічному університеті Валенсії (Королівство Іспанія)та в навчально-методичному комплексі «Інституту післядипломної освіти» КПІ імені Ігоря Сікорського.
 
 

Організаційно-виховна діяльність

Відповідальна за виготовлення документів про вищу освіту кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови