uk

Відеозвіт про семінар «Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти»

Відеозвіт про семінар
«Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти»

22 листопада 2021 р. за ініціативи кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови на платформі Zoom відбувся міжкафедральний методичний семінар ««Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти», у якому взяли участь здобувачі наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 «Філологія» та науково-педагогічні працівники факультету лінгвістики. Спікером на семінарі виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТППАМ Юлія Вікторівна Баклаженко.
Семінар був присвячений надважливій проблемі індивідуалізації професійно орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти Юлія Баклаженко розглянула питання історичного розвитку проблеми індивідуалізації; надала визначення терміну «індивідуалізація навчання»; розглянула складові системи індивідуалізації у суб’єктному та процесуальному аспектах; охарактеризовала вітчизняний та західний підходи до проблеми, зокрема мотивувальну, регулювальну та формувальну індивідуалізацію, індивідуалізацію змісту, процесу та результату навчання. Шляхом наведення прикладів вправ з авторської методики індивідуалізованого навчання спікерка запропонувала шляхи практичного застосування індивідуалізації на заняттях з іноземної мови, а також представила дорожню мапу впровадження індивідуалізації на занятті.
Учасники семінару брали активну участь у дискусії за темою заняття. Зокрема, обговорювалися питання практичного застосування індивідуалізації на занятті з іноземної мови, аспекти контролю навчання, особливостей навчальних стилів студентів та необхідності їхнього розвитку, проблеми роботи з різнорівневими групами.

Переглянути семінар можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1ixO2MyQybL-psTNJ-N4gI0xyhyKrAKca/view?usp=sharing

Leave a Reply