enuk

Баклаженко Юлія Вікторівна

Баклаженко Юлія Вікторівна

канд. пед. наук, доцент кафедри ТППАМ

Контакти

Web:
http://kamgs3.kpi.ua
E-mail:
kamgs3@kpi.ua
Посилання у системі «Електронний Кампус»:
http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=profile

  Освіта

Юлія Вікторівна навчалася на факультеті лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2011 року отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Переклад». З 2012 по 2015 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови». 2015 року успішно захистила дисертацію на тему «Методика індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем». Рішенням Атестаційної колегії МОН України отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Професійна діяльність

Юлія Вікторівна працює в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» з 2011 року. Накафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»вона викладала дисципліни «Вступ до англійської мови загальнотехнічного спрямування», «Англійська мова загальнотехнічного спрямування», «Професійно-орієнтована англійська мова», «Ділове мовлення», «Англійська мова для науковців», а також дисципліни для докторів філософії «Англійська мова для наукових досліджень» та «Англійська мова наукової комунікації». У 2013 році керувала робочою групою кафедри «Самостійна робота студентів», очолюваларобочу групу “Needs Analysis”, була відповідальною за методичну роботу кафедри.
З 2021 року Юлія Вікторівна працює на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови, викладає дисципліни «Друга мова» та «Галузевий переклад з другої англійської мови».
Юлія Вікторівна є членом редакційної колегії наукового журналу Access to Justice in Eastern Europe, який входить до наукометричної бази Web of Science, є членом Європейської асоціації наукових редакторів (EASA), Асоціації українських редакторів, Центру досліджень східноєвропейського права.

Наукова діяльність

Юлія Вікторівна є автором 45науково-методичних праць, опублікованих як в Україні, так і за кордоном, зокрема статей, тез доповідей, навчального посібника, методичних рекомендацій тощо. Баклаженко Юлія Вікторівна бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, та тренінгах. Коло наукових інтересів Юлії Вікторівни пов’язане, передусім, із проблемами індивідуалізації навчання англійської мови для професійних цілей. До основних методичних розробок Юлії Вікторівни належать навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування з грифом МОН України “AnalyticalOutlines” (у співавторстві з Корнєвою З.М.), методичні вказівки до самостійної роботи студентів тощо.

Посилання на сторінку викладача:


https://intellect.kpi.ua/profile/pyv19