enuk

Шеремета Катерина Борисівна

Публікація наукових статей:

         1. Шеремета К. Методологія вивчення фахових мов. Advanced Linguistics. 2020. № 6. C. 62-66. http://doi.org/10.20535/2617-5339.2020.6.218009

         2. Шеремета К. Студіювання фахової мови в лінгводидактичному та власне лінгвістичному аспектах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2021. Випуск 11(79). C. 42-45. http://doi.org/10.25264/2519-2558-2021-11(79)-42-45  

         3. Шеремета К. Історичні особливості та періоди становлення термінолексики вищої освіти США. Закарпатські філологічні студії. 2021. №19 (у друці, довідка додається). https://drive.google.com/file/d/1pYdYcF8E5w2ZliLJnBds0QK5gze3v0pv/view?usp=sharing

4. Шеремета К. Тематичні групи термінів англомовної терміносистеми вищої освіти США. Advanced Linguistics. 2021. № 8. С. 105-111. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2021.8.246194

Участь у конференціях:

1. Шеремета К. Труднощі перекладу фахової термінології. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» (м. Київ,06.04.2021). Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2021. C. 286-289. https://drive.google.com/file/d/1ly_RNFMCjJmInBstMZRXBCsJKj95XoVZ/view?usp=sharing

Leave a Reply