uk

Вераксич Тетяна Вікторівна

Публікація наукових статей:

          1. Вераксич Т. В. До питання про стереотипізацію мовлення чоловіків і жінок. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Збірн. наук. праць. Випуск 50. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 43-45.

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v50/part_1/11.pdf

          2. Вераксич Т. В. Лексико-граматичні особливості мовлення жінок у сучасному німецькому публіцистичному просторі. Науковий журнал “Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського”. Серія “Філологія. Журналістика”. Том 32 (71) №4. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021. С. 116-120

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/part_1/21.pdf

Leave a Reply