uk

Вибіркові дисципліни

Положення  про реалізацію права на вільний вибір НД

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія (2023 року вступу)

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія (2022 року вступу)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія (2020 року вступу)

Презентація вибіркових освітніх компонентів для здобувачів ступеня доктора філософії 2022 року вступу

Презентація вибіркових освітніх компонентів для докторів філософії 2020 року вступу

Результати вибору освітніх компонентів здобувачами ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія на 2023/2024 н.р