uk

КОНФЕРЕНЦІЇ МИНУЛИХ РОКІВ


2019.04.25 Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти


Шановні колеги!
За анонсами конференцій,
будь ласка, слідкуйте за оголошеннями на сайті кафедри.Шановні студенти та аспіранти!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної веб-конференції
«Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями»

на базі кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім.Ігоря Сікорського, яка відбудеться у дистанційному форматі
24 квітня 2020року о 12.00. на базі платформи Zoom.
Запрошення надсилається на поштову адресу всіх учасників конференції.КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ


XII міжкафедральна студентська науково-практична конференція 
 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
 в системі
 ZOOM Cloud Meetings відбулася
 о 16:00 в середу 15 квітня 2020р.
XII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ,

VI Міжнародна науково-практична конференція  
«МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»,

відбулася 25квітня 2019 рокуу м. Києві
за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 103


Шановні студенти та аспіранти!


Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями»
 відбулась 10 квітня 2019 року у м. КиївШановні студенти!
29 березня 2019 року відбулась
IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ


 Дев’ята студентська науково-практична конференція
 ALMAMATER– Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,
 відбулася 15листопада 2018 року о 10:25
 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 115.
 
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦІЇ


 
 «Студент як суб’єкт процесу модернізації вищої освіти XXI століття: візії, цінності, пріоритетні завдання»

відбулась 19 квітня 2018 року у м. Київ


Х кафедральна студентська
науково-практичної конференця
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

19 квітня 2018 р.


ІХ кафедральна студентська науково - практична конференція
  
 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
  
 Конференція відбулась
 12 квітня 2018 року


Вельмишановні колеги!
 
 V Міжнародна науково-практична конференція

 «Взаємодія одиниць мови і мовлення: 
 комунікативно-когнітивний, соціокультурний,
 перекладознавчий і методичний аспекти»,
  
 відбулася 20 КВІТНЯ 2017 року
 у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.ІХ кафедральна студентська
науково – практична конференція 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА12 квітня 2017 р.


VIIІ кафедральна студентська
науково – практична конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА6 квітня 2017 р.Шановні студенти спеціалісти та магістри!
 
Відкриття конференції
 
«Лінгвістичні аспекти 
перекладознавчих досліджень»
 
Відбудеться
 
2грудня 201року о 16.00
 
за адресою : м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 606
 
 
Порядок денний роботи конференції
 

16.00 – 16.15Вітальне слово завідувача кафедри
16.15 – 17.30Доповіді студентів
17.30 – 18.30Підведення підсумків конференції

Програма


 Міжнародна студентська науково-практична конференція
 «Психологічні та методичні засади 
педагогічної майстерності»
 відбулася 14 грудня 2016 року у м. Київ

Докладна інформація


  
 Сьома міжнародна студентська науково-практична  конференція
  
 «ALMA MATER - НТУУ «КПІ»,
  
 відбулася 10листопада 2016 року
  
 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 1151-2 АВГУСТА  2016 Г., NORTH CHARLESTON, USA

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ”

детально


“Викладання мови як іноземної. Світовий досвід”

26травня 2016 року

Детальніше

___________________________________________________________________________________________


16 травня 2016р.

ІХ студентська науково-практична конференція
«Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації:
сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов»

Програма конференції

Матеріали конференції

Доповідь к.філол.н., доц. КТППАМ Ткачик О.В.

Доповідь менеджера проектів компанії
“Technolex Translation Studio”

________________________________________________________________________________________________

Всеукраїнська наукова конференція
” Україна в гуманітарних і соціально економічних вимірах “
 
29-30 квітня 2016 рокуДетальніше

_______________________________________________________________________________________________

III Всеукраїнська науково-практична конференція
 

“Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика”
 

28 квітня 2016 року
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Міжнародна науково-практична конференція

«Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»


21 квітня 2016 року

Детальніше

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“ВЗАЄМОДІЯ ОДИНИЦЬ МОВИ Й МОВЛЕННЯ:КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ І МЕТОДІЧНІ АСПЕКТИ”

22 квітня 2016 року 

у м. Києві за адресрю: пр.Перемоги , 37  7 корпус.

VIII кафедральна науково-практична студентська конференція

” Актуальні проблеми сучасного мовознавства “

06 квітня 2016р.
 

Програма конференції

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XI Міжнародна науково-практична конференція 


“СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ”


відбудеться
24 березня 2016 року

Детальніше

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Міжнародна студентська конференція
 

«ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

відбудеться 14 травня 2015р.

 
Програма

Матеріали (помилково)III Міжнародної науково-практичної конференції

«Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»
 
  28 квітня 2015

 

Матеріали конференції

Пленарне засідання

________________________________________________________________________________________________

Кафедральна науково-практична студентська конференція

” Лінгвістичні аспекти перекладознавчих досліджень “

23 грудня 2015р.
 

Програма конференції


VI міжнародна студентська науково-практична конференція

ALMF MATER – НТУУ ” КПІ “

12 листопада 2015р.
 

Програма конференціі


Кафедральна студентська науково-практична конференція

«ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

11 грудня 2014 року
 


VII Міжнародна студентська науково-практична конференція

«Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов»,

15травня 201року.

Матеріали


Кафедральна студентська науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

9квітня 2014р.


Кафедральна студентська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасного мовознавства»,

2квітня 2014року


Шановні колеги!

28 березня 2014 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ВЗАЄМОДІЯ ОДИНИЦЬ МОВИ І МОВЛЕННЯ:

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ,ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»


Кафедральна студентська науково –  практична конференція

«Актуальні проблеми сучасного перекладознавства»

25 грудня 2013 року


Кафедральна студентська науково-практична конференція

«Англомовна фахова комунікація: міжкультурний та перекладознавчий аспекти»

17 грудня 2013 року


30 листопада 2013 року пройшла четверта студентська міжнародна науково-практична конференція «ALMAMATER– НТУУ «КПІ».

Міжнародна студентська науково-практична конференція “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”