enuk

Марченко Валентина Володимирівна

Марченко Валентина Володимирівна
 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри ТППАМ

Коротке резюме:

2007 року закінчила з відзнакою факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю „Мова і література (англійська, німецька)”, здобула кваліфікацію магістра „викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури” за дипломом КВ 32452395 від 14 червня 2007 р.

Кандидат філологічних наук з 2016 року. Дисертацію на тему „Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови захищено „02” грудня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти й науки України. Отримано диплом кандидата наук ДК №041858 від 27 квітня 2017 р.

Призначена на посаду доцента кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови з „01” вересня 2018 року.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – понад 10 років. 

Працює на кафедрі з 2011 року.

e-mail: seonolut@gmail.com

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА: http://intellect.ktppam.kpi.ua/profile/mvv118  

Дисципліни, які викладає:

• Вступ до романо-германського мовознавства. Історія англійської мови,

• Друга англійська мова (практичний курс),

• Практикум з мовної комунікації та перекладу (англійська мова),

• Переклад у сфері міжнародного бізнесу,

• Наукова комунікація англійською мовою. 

Наукова робота:

Коло наукових інтересів спрямоване на вирішення низки питань загального мовознавства, фонетики, прагмалінгвістики, психоенергетики, мультимодальності, за результатами яких опубліковано понад 50 наукових праць довідникового й навчально-методичного характеру.

З основними працями можна ознайомитися за посиланням https://scholar.google.com.ua/citations?user=xm5yn4IAAAAJ&hl=uk

Теоретичні напрацювання В.В. Марченко охоплюють: класифікацію англомовних мовленнєво-музичних творів; синергетичну модель процесу породження й актуалізації мовленнєво-музичного твору адресантом; чотири варіанти моделі декодування мовленнєво-музичного твору, яким властиві паритетна взаємодія засобів різних рівнів мови й музики, домінування мовленнєвих компонентів або музичних та реверсивна схема декодування.

Марченко В.В. має 57 публікацій, з них 54 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі 29 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Виступала із доповідями на понад 30 наукових конференціях, зокрема, в Польщі, Іспанії, Німеччині, Франції, Швеції. Керує науковою роботою магістрів кафедри.

Марченко В.В. виконує обов’язки заступника головного редактора міжнародного наукового видання “Advanced Linguistics”, що входить до наукометричної бази Index Copernicus (ISSN 2617-5339 (print); ISSN 2663-6646 (online)).

Міжнародне співробітництво:

Брала участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входять до ЄС (Польща, Франція, Іспанія, Швеція, Німеччина).

Методична робота:

До основних методичних досягнень належить створення двох навчально-методичних комплексів для студ. спеціальності 035 „Філологія”, спеціалізації „Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)”:

History of the English Language: Glossary of Terms, 2020 р.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36831

Вступ до романо-германського мовознавства. Історія англійської мови: Навчально-методичний комплекс дисципліни, 2020 р.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36842