uk

Ф-каталог

Презентація вибіркових дисциплін (14.09.2021)

Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів 2-го (магістерського) рівня вищої освіти 2020 року вступу

Тимчасове положення про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін

Тимчасове положення про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського